Sökning: "Clave"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Clave.

 1. 1. Mätprecisionens betydelse för skördarens aptering av timmer enligt sågverkets behov

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Martina Pedersen; [2020]
  Nyckelord :cutting; diameter measurement; quality control; log measurement; StanForD 2010; Aptering; diametermätning; kvalitetssäkring; stockmätning; StanForD 2010;

  Sammanfattning : Det är av stor vikt att undersöka skördarens mätnoggrannhet då produktionen av timmer ökar och sågverk ställer allt fler specifika krav på produkten. Tidigt under 1800-talet uppkom efterfrågan på sågbart timmer till sågverk runt om i Sverige. LÄS MER

 2. 2. ”Ät bröd med clave”! - En studie om min lärandeprocess för att lära mig spela rumba-clave med vänster fot och samtidigt spela congas obehindrat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Jorge Garcia; [2019-10-02]
  Nyckelord :Clave; Rumba-clave; Congas; Trummor; Afrokubansk musik; Slagverk; Kuba; Världsmusik;

  Sammanfattning : I denna studie utforskar jag den lärandeprocess där jag eftersträvar att automatisera rumba- clave i min vänstra fot och samtidigt kunna spela congas obehindrat. Studien ämnar identifiera vilka utmaningar jag stöter på i processen, men också kartlägga vilka övningar som hjälper mig i processen. LÄS MER

 3. 3. Energy-water nexus in Mexico: A network-based approach of polycentric governance.

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Ricardo Gómez Zamudio; [2019]
  Nyckelord :Energy-water nexus; polycentric governance; social network analyis; sustainability science; Mexico; Social Sciences;

  Sammanfattning : By 2050, sixty percent of human population worldwide is going to live in cities. This will increase natural resource consumption to provide products and services in cities. Additionally, current policy making is done through a silo thinking mindset where unintended consequences can undermine natural resources availability. LÄS MER

 4. 4. Reconquer Reconquista & the space of opportunities

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Caroline Axelblom; Sophie Wiström; [2019]
  Nyckelord :narrative; reconquista; new urban agenda; landscape;

  Sammanfattning : This study explores the narratives of the Reconquista’s river basin in the greater Buenos Aires Metropolitan Area, in particular the Morón River - the main polluter. The aim is to explore how to design counteractive narratives in regards to the current development. LÄS MER

 5. 5. La comunicación oral como clave para el aprendizaje del español en la escuela sueca. : El empleo del método Audio-Lingual en las lecciones de español del åk 6,7,8 y 9 de dos escuelas suecas.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Efrain Condori; [2019]
  Nyckelord :Oral communication; Spanish as a foreign language; Audio-Lingual method; traditional method.; Comunicación oral; español como lengua extranjera; método Audio-Lingual; método Tradicional.;

  Sammanfattning : A number of previous international studies have shown that many non-native Spanish speaking students lack sufficient oral communication skills. The aims of the study were twofold: 1) to investigate the possible effects of the Audio-Lingual method in the improvement of oral communication skills and 2) to test the effectiveness of two different teaching methods, i. LÄS MER