Sökning: "Client relations"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden Client relations.

 1. 1. Bostäder säljs på förhand

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Johansson; Felicia Johansson; [2020]
  Nyckelord :Förhandstjänster; Kundrelationer; Hantering av kundrelationer; CRM; Hemnet; Preliminary services; Customer relations; Customer relationship management;

  Sammanfattning : Hemnet har länge haft stor betydelse vid marknadsföring av objekt. Mäklarföretag har skapat förhandstjänster som bidragit till att kundrelationerna har förändrats. Förhandstjänster leder till att det ställs högre krav på kunderna eftersom att det säljs bostäder innan de kommer ut på den öppna marknaden. LÄS MER

 2. 2. Temporary Agency Nurses’ Perception of Leadership and Employeeship : A qualitative study of working environment in Swedish client organizations

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Natalie Davidsson; [2020]
  Nyckelord :temporary agency nurses; TAW; desirable; leadership; employeeship; co-workership; followership; working environment; client organizations; bemanningssjuksköterskor; önskvärt; ledarskap; medarbetarskap; arbetsmiljö; klientorganisation;

  Sammanfattning : Introduction: Temporary working agencies (TWAs) within the healthcare industry has exploded within the last 10 years. The temporary agency workers (TAWs) have a unique triangular employment agreement, resulting in leadership and employesship complexities. LÄS MER

 3. 3. Konsulters upplevda organisationstillhörighet gentemot arbetsgivare och uppdragsgivare

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Amanda Pettersson Näs; Oscar Moss; [2020]
  Nyckelord :Consultant; staffing industry; employment; belonging;

  Sammanfattning : In recent years, the staffing industry has developed in the Swedish labor market. It has become more and more common to work in the staffing industry and the there are now consultants in the most areas of today's labor market. Number of consultants has since 2009 double in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Ej revisionspliktiga med revisor : en kvantitativ studie om efterfrågan på frivillig revision hos svenska små aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Oksana Avram; Mohamad Natafji; [2020]
  Nyckelord :Voluntary audit; audit exempt; small companies; auditor-client relationship; demand for auditing; Frivillig revision; ej revisionspliktiga företag; småföretag; agentrelationer; efterfrågan på revision;

  Sammanfattning : I Sverige avskaffades den obligatoriska revisionen för småföretag den första november 2010. Till följd av detta beslut blev svenska små aktiebolag ej revisionspliktiga. Trots slopandet av revisionsplikten har många småföretag valt att frivilligt anlita en revisor. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeutiska åtgärder för hemmasittande ungdomar : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sandra Lindgren; Alma Rosell; [2020]
  Nyckelord :Client based; Belonging; Communication; Relations; Participation; Klientcentrerat; Tillhörighet; Samtal; Relationer; Delaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemmasittande ungdomar, i åldrarna 15–24 år, som inte har en daglig sysselsättning i form av skola, arbete eller annan aktivitet är en stor riskgrupp för psykisk ohälsa. Risken att vara kvar i sysslolöshet under lång tid är överhängande och det behövs därför ett större fokus på gruppen. LÄS MER