Sökning: "Client-Consultant relationships"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Client-Consultant relationships.

 1. 1. The dynamics of the relationship between managers and consultants - Exploring the aspects of time, power and ambiguities

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johan Rydberg; Viktor Rönnquist; [2020-06-16]
  Nyckelord :Managers; Consultants; Principal-Agent theory; Management; Consultancy; Relationships;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Geniet gör vad det måste - talangen gör vad den kan (En studie om hur the Big Four påverkas av att klienter formaliserar inköp av konsulttjänster)

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Gustav Flink; Jimmy Lindfors; [2016]
  Nyckelord :Consulting; Formalization; Commoditization; Sales process; The Big Four;

  Sammanfattning : The client-consultant relationship is a central aspect of the consultancy work. Given the intangibility of the consultancy service, previous literature mainly focuses on how value is created by uncertainty reduction in the client - consultant relationship. LÄS MER

 3. 3. Design Thinking : Ett kollaborativt sätt att driva processer med uppdragsgivare och slutanvändare.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Caroline Sandvold; Sofie Laxheim; [2016]
  Nyckelord :Design thinking; innovation; consultants; business relationship; marketing.; Design thinking; innovation; konsulter; affärsrelationer; marknadsföring.;

  Sammanfattning : Syfte: Studien avser att kvalitativt undersöka faktorer som underlättar initiala samarbeten och långsiktiga relationer, mellan konsulter och deras uppdragsgivare. Med konsultföretagens design thinkers som utgångspunkt, kommer samarbetsprocessen och relationsskapandet att analyseras, för att på så sätt uppnå djupare förståelse i ämnet. LÄS MER

 4. 4. En fallstudie av konsult-klientsamspelet vid ERP-implementering. : En fallstudie från den Polska marknaden.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Claudia Wallin; [2014]
  Nyckelord :ERP-implementation; Client-Consultant relationships; Critical Success Factors;

  Sammanfattning : For many providers of ERP-system, Poland is one of the most valuable markets in Central andEastern Europe. The Polish market for ERP-systems is still a growing market, especially; wecan see the low utilization of ERP-systems among small and medium-sized enterprises. LÄS MER