Sökning: "Client-centred"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Client-centred.

 1. 1. HUR ANVÄNDS KLIENTCENTRERING INOM ARBETSTERAPEUTISKA INTERVENTIONER?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Marcus Edman; [2019-04-29]
  Nyckelord :Occupational therapy; Professional practice; Review; Client-centred;

  Sammanfattning : Bakgrund Klientcentrering ses numera som en självklar del av arbetsterapi och beskrivs utförligt i arbetsterapeutiska teoretiska modeller. Ett samarbete mellan arbetsterapeut och klient betonas i arbetsterapeutisk litteratur och klienten ses som delaktig i processen. LÄS MER

 2. 2. Behandlingsrelationen : En kvalitativ studie med perspektiv från terapeuter på behandlingshem i olika sammanhang

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Magnus Westberg; [2016]
  Nyckelord :therapeutic relationship; therapist; deal with countertransference; love in treatment care; behandlingsrelation; behandlare; hantera motöverföringar; kärlek i behandling;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe and analyse a common factor in therapeutic treatment and care – the relationship between therapist and client in treatment homes and especially which factors that effect this relationship. The study was conducted through qualitative method and four semi-structured interviews were held with therapists from four different treatment homes with different clientele. LÄS MER

 3. 3. Hemrehabilitering av personer med diagnosen stroke : -konsensus genom Delhpi-teknik

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Anette Johansson; [2014]
  Nyckelord :autonomy; client-centred approach; empowerment; environment; occupational therapy; arbetsterapi; egenmakt; klientcentrerat synsätt; omgivning; självständighet;

  Sammanfattning : Bakgrund/syfte: Det finns en alltmer ökad fokusering på hemrehabilitering för personer diagnostiserade med stroke. Dock kan utförandet på hemrehabiliteringen variera och det är ännu inte klarlagt hur ett fungerande åtgärdsprogram ska utformas. LÄS MER

 4. 4. From Population Control towards Family Planning -The 1994 International Conference on Population and Development and its impact on the Chinese Population Policy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Lindberg; [2007]
  Nyckelord :Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In China, strict goal-oriented population control has been the reality for Chinese citizens since 1979. According to the Chinese population policy, Chinese citizens are only allowed to give birth to one child, with a few exceptions. LÄS MER

 5. 5. Att beskriva klientcentrerad arbetsterapi - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsovetenskapliga institutionen; Örebro universitet/Hälsovetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Jansson; Olof Svensson; [2006]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Kommunikation; Beslutsfattande; Självförmåga; Personlig autonomi;

  Sammanfattning : Syftet med C-uppsatsen var att beskriva genomförandet av klientcentrerad arbetsterapi. Uppsatsen har en kvalitativ ansats med en deskriptiv design där datainsamling skett genom sökning av litteratur. LÄS MER