Sökning: "Climate compensation"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Climate compensation.

 1. 1. Möjligheter och utmaningar för demand response i byggnader : En utvärdering av effektbesparingar kontra påverkan på inomhusklimatet i kontorsbyggnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Lisbet Ersson; [2021]
  Nyckelord :demand response; DR; efterfrågeflexibilitet; lastförflyttning; kontorsbyggnad; byggnad;

  Sammanfattning : This thesis examines the possibilities and limitations of connectingoffice buildings to demand response (DR) programs, with emphasis on the effect it has on indoor climate. Heating, ventilation and airconditioning (AC) systems was used as sources to scale power, and thereby contribute with power to capacity markets related to the electrical grid. LÄS MER

 2. 2. The Price of a Green Conscience : Social impacts of carbon forestry projects

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Jasmine Brown; [2021]
  Nyckelord :Climate compensation; Sustainable development; Tree planting; Uganda; Mozambique;

  Sammanfattning : Scholars and civil society organizations have over the last decade referred to large-scale carbon sequestration TPPs as "carbon colonialism" (Carmody and Taylor, 2016) as well as a "development by dispossession" dressed in new clothing behind words such as climate change mitigation and development (Kröger, 2012). Concerns have been raised that the trade-offs from the implementation of industrial tree plantations (ITPs) may result in conflicting effects on countries' overall development (The Oakland Institute, 2019; Osborne, 2015; Nel & Hill, 2013). LÄS MER

 3. 3. Climate Justice for Tuvalu : Awarding Compensation for Loss and Damages caused by Anthropogenic Climate Change

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Myriel Julie Mathez; [2021]
  Nyckelord :Climate Justice; Compensation; Loss and Damage; Tuvalu; Polluter Pays;

  Sammanfattning : This thesis aims to enable the compensation for sustained Loss and Damage on Tuvalu through a principle conforming to the requirements of Climate Justice. By applying the method of conceptual framework analysis, the various concepts which form the larger frameworks of Climate Justice and Loss and Damage are identified and narrowed down to parameters. LÄS MER

 4. 4. Skyddszoner intill naturskydd i skogsmark- en angränsande fråga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ylva Larsson Rosander; Vendela Björkman; [2021]
  Nyckelord :Skyddszon; natura-råd; hänsynsbeslut; äganderätt; ersättning; Natura 2000; skog; skogsvårdslag; hänsyn; naturreservat; nationalpark; värdekärna; naturvärde; tillstånd; Skogsstyrelsen; fastighetsgräns; transaktionskostnad; skogsbruk; naturvårdsavtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate buffer zones in forests close to a protected area; how they can occur and what consequences they may have for landowners. Protection of forests due to high nature values is a highly debated topic in Sweden. The debate has led to a governmental investigation concerning the subject. LÄS MER

 5. 5. Klimatneutrala byggnader : En utredning av begreppet och jämförelse mellan olika definitioner

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Agnes Holm Hedberg; [2021]
  Nyckelord :Climate neutral buildings; climate change; climate neutrality in the built environment; life-cycle assessment; climate compensation; certification tools; Klimatneutrala byggnader; klimatpåverkan; klimatneutralitet i byggsektorn; livscykelberäkning; klimatkompensation; certifieringsverktyg;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är idag ett av mänsklighetens största hot och om inte världens växthusgasutsläpp minskar drastiskt under de kommande åren kan detta medföra svåra konsekvenser både lokalt och globalt. I linje med detta har globala och nationella mål satts för att främja klimatneutrala samhällen och branscher. LÄS MER