Sökning: "Climate journalism"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Climate journalism.

 1. 1. "You nibble away at the edges": A qualitative analysis of climate journalism practice in Aotearoa New Zealand

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Áine Kelly-Costello; [2021-09-14]
  Nyckelord :Climate journalism; media logic; journalism practice theory; semi-structured interviews;

  Sammanfattning : Anthropogenic climate change is a wicked problem and the nature of the climate discourse propagated through media outlets is one key component in shaping how the public understand and act upon its causes and ramifications. This study draws on journalism practice theory and related approaches to analyse semi-structured interviews from early 2020 with 10 journalists who consistently cover climate change in Aotearoa New Zealand. LÄS MER

 2. 2. Så kallade "klimatförändringar" - En kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie om klimatskepticism i de alternativa medierna Fria Tider och Samhällsnytt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nils Arnell; Johanna Blomberg; [2021-02-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There is a growing interest and understanding of the global climate crisis and the effect that it has on the world. Through this growing interest, there has correspondingly been an increased amount ofattention that the climate question has been given in media. LÄS MER

 3. 3. She Changes News Media : Gender representation & portrayal in news coverage of COP26 leadership team

  Magister-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maxine Nathalie Klinkenberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The underrepresentation and the stereotypical portrayal of women in the news media is an enduring matter. This thesis examines the gender representation and portrayal in news coverage of the underrepresentation of women at the United Nations’ 26th Conference of Parties (COP26). LÄS MER

 4. 4. Är det tillräckligt att vinna för att inte försvinna? : En kvalitativ uppsats om elitidrottare som yrke, samhällsengagemang och varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Ella Alvin; Linnéa Jarefjäll; [2021]
  Nyckelord :Advocacy; brand; media; audience expectations; society; politics; media; elite athletes; sports; football; ice hockey; Samhällsengagemang; varumärke; media; publikförväntningar; samhälle; politik; elitidrottare; sport; fotboll; ishockey;

  Sammanfattning : Vinna eller försvinna. Så lyder talesättet och så lyder den stora grundmentaliteten när det kommer till sport. När du kliver ut på planen eller åker ut på isen gäller det att prestera. Men den prestation som dagens elitidrottare står för består av långt mycket mer än vad man vid första anblick kan tro. LÄS MER

 5. 5. Red Lines & Hockey Sticks : A discourse analysis of the IPCC’s visual cultureand climate science (mis)communication

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Thomas Dawson; [2021]
  Nyckelord :Climate Change; IPCC; Data Visualisation; Information Aesthetics; Science Communication;

  Sammanfattning : Within the climate science research community there exists an overwhelming consensus on the question of climate change. The scientific literature supports the broad conclusion that the Earth’s climate is changing, that this change is driven by human factors (anthropogenic), and that the environmental consequences could be severe. LÄS MER