Sökning: "Climate-neutral certifications"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Climate-neutral certifications.

 1. 1. Byggande med netto noll klimatpåverkan : En fallstudie av två pilotprojekt med påbyggnadscertifieringen NollCO2

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alice Lundh; Elsa Felixon; [2022]
  Nyckelord :NollCO2 certification; climate-neutral construction; environmental certification; carbon dioxide emissions; SGBC; NollCO2-certifiering; klimatneutralt byggande; miljöcertifiering; koldioxidutsläpp; SGBC;

  Sammanfattning : Introduction – This study examines the environmental certification NollCO2, which manages and sets requirements for a building's carbon dioxide emissions during its life cycle. Emissions of carbon dioxide are one of the greenhouse gases that contribute to global warming. This affect opportunities to achieve national and global climate goal. LÄS MER

 2. 2. Bostadsbyggande och utsläppsminskningar : Hur aktörer inom bostadsbyggande och bostadsförsörjning ser på att skapa bostäder som förhåller sig till Sveriges klimatmål och åtgärder för ett minskat byggbehov

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ellinor Levander; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det är de mänskliga aktiviteterna som genom växthusgasutsläpp orsakar den globala uppvärmningen. För att begränsa utsläppen av växthusgaser har Sveriges stiftat en klimatlag som innebär att Sverige ska var klimatneutralt år 2045. LÄS MER

 3. 3. Climate-neutral buildings – Impact of existing definitions on building design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Nishat Tasnia Aive; Roberts Razna; [2022]
  Nyckelord :Climate neutrality; Climate-neutral buildings; Climate impact; Climate compensation measures; Climate-neutral certifications; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Climate change poses one of the most substantial threats to humanity today global greenhouse gas emissions are not reduced drastically in the near future, it can lead to severe consequences worldwide. To address this issue, global and national goals have been developed which aim to foster climate-neutral societies and industries. LÄS MER

 4. 4. Nya miljöcertifieringar : Incitament, hinder och skillnader

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofia Hedman; Sebastian Jonsson; [2021]
  Nyckelord :climate neutrality; certifications; sustainable building; drivers; barriers; klimatneutralitet; certifieringar; hållbart byggande; incitament; hinder;

  Sammanfattning : Fastighetsbranschen står för ca 20% av alla utsläpp av växthusgaser och 40% av all världensenergiförbrukning (RICS The World Built Environment Forum, 2019). Därför är det viktigtatt se på vilka åtgärder fastighetsägare kan göra för att minska miljöpåverkan. LÄS MER