Sökning: "Clinical Decision Support"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Clinical Decision Support.

 1. 1. Avslutning av livsforlengende behandling: intensivsykepleierens rolle i beslutningsprosessen.

  Magister-uppsats,

  Författare :Siri Hammersland Heradstveit; [2019-06-20]
  Nyckelord :End-of-life; terminale-care; life support care; icu; intensive care units; nurse; decisions;

  Sammanfattning : Background: Overtreatment at end of life is a large ethical dilemma in today’s technologicalsociety. Studies show that the intensive care nurses role is little defined in the decisionmaking process of withdrawal or withholding life-sustaining treatment. LÄS MER

 2. 2. Decision Support in Shared Decision-Making for Patient-Centered Care

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Anton Lagerqvist; [2019]
  Nyckelord :patient-centered care; healthcare; shared-decision making; decision analysis;

  Sammanfattning : Healthcare decisions should be evidence-based and patient-centered. Patient-centered care is about providing quality care with the patient as the focus. The provider has to incorporate the patient’s values, preferences, and objectives into the clinical decision. Traditionally, clinical decisions were made by the provider alone. LÄS MER

 3. 3. Beslutstöd i ambulanssjukvården : En enkätstudie om hänvisning av vuxna till egenvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nina Söderberg; Viktoria Wiesel; [2019]
  Nyckelord :nurses in the ambulance service; experiences; support to make decisions; patient safety; reference; self-treatment; appropriate level of care; sjuksköterskor i ambulanssjukvården; erfarenheter; beslutstöd; patientsäkerhet; hänvisning; egenvård; optimal vårdnivå;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Patienter hänvisas idag i större utsträckning till egenvård av sjuksköterskor i ambulanssjukvården och beslutstöd finns för att hjälpa till med hänvisningen. Arbetet innebär att prioritera och bedöma vilken vårdnivå som är optimal för patienterna, vilka patienter som behöver följa med i ambulansen för ytterligare vård på vårdinrättning och vilka som kan hänvisas till egenvård. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeuters användande av kunskapsstöd och om de ser ett behov av ett nätbaserat kunskapsstöd : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Viktor Karlsson; [2018]
  Nyckelord :decision support system; knowledge managemetn system; knowledge support system; physiotherapy; beslutsstöd; evidensbaserad kunskap; kunskapshantering; fysioterapi;

  Sammanfattning : Introduktion: Behovet av och följsamheten till kunskapsstöd i vården är en aktuell fråga. Läkare som arbetar diagnostiskt och behandlande har tillgång till utförliga nätbaserade kunskapsstöd som läkemedelsboken, internetmedicin och FASS.  Det produceras mer och mer forskning inom ämnet fysioterapi. LÄS MER

 5. 5. Using Work Domain Analysis to Model the Impact of Digitalization in Intensive Care

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sara Carlson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thesis’ objective was to investigate the impact of digitalization in intensive care. A case study was performed on an ICU (intensive care unit) that recently adopted a CIS(clinical information system) that replaced a paper charting system. LÄS MER