Sökning: "Clinical reasoning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Clinical reasoning.

 1. 1. Characterization of discrepancies between manual and automatic segmentation to improve anatomical brain atlases

  Master-uppsats,

  Författare :Anna Sörensson; [2021-05-10]
  Nyckelord :Medical physics; Anatomical brain atlas; Image segmentation; Image registration;

  Sammanfattning : Purpose: To characterize discrepancies between expert manually segmented brain images fromHammers Atlas Database and automatically generated segmentations of the same images; to decide whether they can be attributed to flaws in the automatic segmentation or in the manual segmentation; and to determine general rules that enable these decisions.Theory: Image segmentation plays an important role in clinical neuroscience and experimental medicine for extraction of information from medical images, and it is a fundamental image processing step in medical image analysis. LÄS MER

 2. 2. The clinical reasoning among master students specializing in Orthopedic Manual Therapy

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elin Vedin; [2021]
  Nyckelord :Clinical reasoning; manual therapy; master student; physiotherapy; qualitative research;

  Sammanfattning : The International Federation of Orthopedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) describes Orthopedic Manual Therapy (OMT) as a specialist field in physiotherapy for the treatment of neuromusculoskeletal conditions based on clinical reasoning. The aim of this study was to explore how students in a OMT physiotherapy master programme describe their clinical reasoning. LÄS MER

 3. 3. Hematologiska parametrar : hematokrit, hemoglobinkoncentration och retikulocytantal hos mopsar och franska bulldoggar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lovisa Kinhult; [2021]
  Nyckelord :erytrocytos; polycytemi; brakycefali; sömnapné; mops; fransk bulldog;

  Sammanfattning : Brakycefala hundraser är ofta drabbade av brakycefalt obstruktivt syndrom vilket kan ge en nedsatt syresättning. Brakycefala hundar kan jämföras med människor drabbade av sömnapné och engelsk bulldog har därför använts som studiemodell för dessa patienter. LÄS MER

 4. 4. Factors Affecting the Implementation of Additive Manufacturing Technology in Healthcare.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Erol Christopher Dsouza; Yash Rajesh Hardi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Additive manufacturing (AM) has made it possible for patients to have personalized healthcare treatment such as implants, surgical guides etc., which was not possible previously. Despite the massive opportunity of custom-made implants, some factors made their use in clinical practice more difficult. LÄS MER

 5. 5. Finite Element Model of Mechanical Imaging of the Breast for OpenVCT Software Platform

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Rebecca Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Styvhetsförändringar i bröstvävnad är ofta kopplade till en patologisk förändring. Vissa cancertyper som infiltererande duktalt carcinom kan vara åtta gånger så styv som fettvävnaden runt omkring. LÄS MER