Sökning: "Clock of character"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Clock of character.

 1. 1. ”Ibland känns det som om att det finns en dragkedja i mig” : En undersökning av porträtteringen av transmän i filmernaPojkarna och Boys Don’t Cry

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Linnéa Thorslund; Sofia Bergman; [2018]
  Nyckelord :Transpersoner; Trans Cinema; Queerteori; Maskulinitetsteori; Portättering; Könsnormer; Könsidentitet; Karaktärsanalys; Karaktärsklockan; Exit Scapes; Pojkarna; Boys Don’t Cry; TW: Våldtäkt; Trakasserier; Transerfarenheter;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar porträtteringen av transmän i filmerna Pojkarna (2015) och Boys Don’t Cry (1999). Syftet är att undersöka hur karaktärernas könsidentiteter är porträtterade och även att kunna bidra med kunskap till filmskapare om hur man kan utveckla porträtteringar av transmän i film. LÄS MER

 2. 2. Processeffektivisering av kantpressar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hanna Loodin-Ek; Rebecka Schalin; [2018]
  Nyckelord :Stream line; Lean; standardized work methods; Ishikawa and SMED.; Effektivisering; Lean; Standardiserat arbetssätt; Ishikawa och SMED.;

  Sammanfattning : Studien undersöker processen i plåthallen vid kantpressarna på Systemair Sverige AB i kommunen Skinnskatteberg. Systemair Sverige AB är ett företag som tillverkar luftridåer, ventilationssystem och luftaggregat och är ledande på marknaden inom sitt område. LÄS MER

 3. 3. Dödlig Skörd : En komparativ karaktärsanalys mellan The Wicker Man 1973 & 2006

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Mikael Laaksonen; [2016]
  Nyckelord :The Wicker Man; Jens Eder; Robert McKee; Clock of character; Karaktärsklockan; Komparativ metod; Filmvetenskap;

  Sammanfattning : Två filmer baserade på samma manus borde rimligtvis inte kunna innehålla så stora skillna-der. Trots detta har de mottagits totalt olika. Jag tänker i denna uppsats studera ett av filmers främsta element, nämligen den av karaktären. LÄS MER

 4. 4. Närståendes erfarenheter och behov av stöd inom palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Bianca Elofsson; Evelyn Gonzalez; [2015]
  Nyckelord :Experience; Family; Palliative care; Support; Erfarenheter; Närstående; Palliativ vård; Stöd;

  Sammanfattning : Background: It is becoming increasingly common in health care that relatives have a significant role in palliative care at home. Some patients receiving care in a palliative phase choose to pass away at home, which implies that relatives need to take on a great responsibility for the patient's care. LÄS MER

 5. 5. Två vampyrer, två filmklippare : En undersökning i hur karaktärer framställs genom klippning i filmerna Låt den rätte komma in och Let me in

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Mathias Löfquist; [2015]
  Nyckelord :filmklippning; klippning; film; karaktärer; Låt den rätte komma in; Let me in; Jens Eder; The Clock of Character; karaktärsutveckling; adaption;

  Sammanfattning : Kan klippningen i en film påverka hur en karaktär framställs och uppfattas av tittaren? Syftet med den här uppsatsen är att analysera och jämföra två utvalda scener från filmen Låt den rätte komma in och de två motsvarande scenerna i remaken Let me in. Detta för att se huruvida klippningen kan påverka hur karaktärerna upplevs och vilka skillnader det finns när det gäller vilken klippteknik som använts i de båda filmerna. LÄS MER