Sökning: "Cloning"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet Cloning.

 1. 1. Design and Assessment of an Engine for Embedded Feature Annotations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Tobias Schwarz; [2021-03-03]
  Nyckelord :Embedded Annotations; Feature; Software Engineering; Software Product Line; Git; Partial Commits;

  Sammanfattning : Features are an inherent unit of development of every software; and are defined as aset of implementation artifacts that constitute a functionality that adds value to theproduct, and is perceived useful by the customer. Locating features in source code isa typical software developer task, whether it before implementing a new feature, ormaintaining and bug fixing of existing ones, as it is essential to know where to makechanges. LÄS MER

 2. 2. Maskininlärningsmetoder tillämpade på StarCraft 2 - En undersökning av reinforcement och imitation learning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JONATHAN BERGQVIST; CARL CLAESSON; PONTUS ELIASSON; ADAM GRANDÉN; EDVIN LAM; ARVID LUNDBERG; [2020-10-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom artificiell intelligens, som kontinuerligt utvecklas, har maskininlärning tagit en centralroll. Medan regelbaserad AI varit tillräcklig för att lösa grundläggande uppgifter behöverdagens utmaningar mer avancerade metoder. LÄS MER

 3. 3. Security evaluation of a smart lock system

  M1-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Raihana Hassani; [2020]
  Nyckelord :Cyber security; Threat modeling; Penetration testing; Ethical hacking; Smart locks; STRIDE; DREAD; Cybersäkerhet; Hotmodellering; Penetrationstestning; Etisk hackning; Smarta lås; STRIDE; DREAD;

  Sammanfattning : Cyber attacks are an increasing problem in the society today. They increase dramatically, especially on IoT products, such as smart locks. This project aims to evaluate the security of the Verisure smartlock system in hopes of contributing to a safer development of IoT products and highlighting theexisting flaws of today’s society. LÄS MER

 4. 4. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF BOVINE MEAT AND MILK FACTOR VESICLES/PARTICLES & IDENTIFICATION OF MSBI1 REP INTERACTING PROTEINS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Farhana Manzoor; [2020]
  Nyckelord :Bovine meat and milk factors; multiple sclerosis; immunoprecipitation co-immunoprecipitation; protein dimers; mass spectrometry; immunodetection; cesium chloride density gradient centrifugation; sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis; vesicle; particle; interaction partner; pull-down assay.;

  Sammanfattning : Introduction: Bovine meat and milk factors (BMMF) frequently isolated from bovine meat and milk, are discussed as putative causative agents for breast, colon and possibly other cancers. The hypothesis was formulated based on earlier correlative studies indicating that BMMFs could indirectly trigger inflammation, accumulate mutational events via reactive oxygen and nitrogen species production which eventually provokes tumor formation. LÄS MER

 5. 5. Förmågan att genomskåda en röstklon : Faktorer som påverkar genomskådning av AI-genererade röstkloner

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gabriella Dalman; Jonathan Hedin; [2020]
  Nyckelord :Deep fake; Voice Cloning; Text-To-Speech; Voice familiarity; Prosody; Speech Technology;

  Sammanfattning : I takt med att maskininlärning utvecklats under senare år har skapandet av så kallade deep fakes, falsk media skapad med denna teknik, oftast video eller bilder, blivit lättare. Röstkloner är ett ämne inom talteknologin som kan sägas vara motsvarigheten för deep fakes för röster. LÄS MER