Sökning: "Closed-loop supply chain CLSC"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Closed-loop supply chain CLSC.

 1. 1. Sustainability of Construction and Demolition Waste : A Closed-loop Supply Chain for Flat Glass

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Thor Lobekk Dahl; Yichang Lu; Sidney Carina Thill; [2021]
  Nyckelord :Closed-loop Supply Chain; Circular Economy; Flat Glass; Construction and Demolition Waste; Secondary Material; Costs;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis’ purpose is to identify a CLSC model of flat glass, including actors,waste sources, and what can be done with recycled flat glass. In addition, this researchaims to propose a cost structure of a flat glass CLSC. LÄS MER

 2. 2. Cascading Loop Creation : a case study of how digitalisation brings fashion retail product service systems, business partners, and customers together.

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ellen Feist; [2021]
  Nyckelord :Cascading Garment Flow; Product Service Systems; Customer and Business Partner Involvement; Digitalisation; Sustainable Performance; Fashion Retail.;

  Sammanfattning : Background – Circular economy (CE) is gaining more and more importance in research, based on the great desire to change the linear fashion economy to a circular. A Product Service System (PSS) can contribute to the achievement of CE, as PSSs, such as take-back or repair services, bring back the garments to the fashion retail company into the CE. LÄS MER

 3. 3. Optimering av lagerplatser för returemballage : En fallstudie på Linde Gas AB i Enköping

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Rebecka Olausson; [2020]
  Nyckelord :closed loop supply chain CLSC ; lean; material handling; reusable packaging; stock accuracy; stock control; stock optimization; cirkulärt flöde; lagersaldosäkerhet; lagerstyrning; lageroptimering; lean; materialhantering; returemballage;

  Sammanfattning : Undersökningen är uppbyggd av en kvantitativ fallstudie, där en datainsamling i form av företagsinterna dokument och intervjuer har utförts för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. För skapa ett underlag som ska styrka den insamlade datan från fallstudien har även en sökning efter lämpliga teorier och metoder genomförts med fokus på studentlitteratur och vetenskapliga artiklar tillhörande ämnesområdet. LÄS MER

 4. 4. Closed-loop supply chain : En studie av svenska detaljhandelsföretag inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Filip Norberg; Niklas Carlsson; [2017]
  Nyckelord :closed loop supply chain; circular economy; retail; logistik; supply chain; cirkulär ekonomi; mode;

  Sammanfattning : Den globala uppvärmningen anses idag vara ett av de största hoten mot vår planet. Vi människor är en stor bidragande orsak, efter årtionden av ständigt ökande utsläpp och gränslös konsumtion. Åtgärder måste genomföras inom samtliga sektorer i vårt samhälle. LÄS MER

 5. 5. Waste of money, or money of waste? Ekonomisk lönsamhet vid insamling av returmaterial.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Anna Palmquist; Sebastian Gersér; [2016]
  Nyckelord :Circular economy; Closed-loop supply chain CLSC ; Nudging; Recycling material; Cirkulärekonomi; Closed-loop supply chain CLSC ; nudging; returmaterial;

  Sammanfattning : Den ökade konsumtionen i dagens samhälle leder till en större efterfrågan på nya råvaror. Samtidigt är jordens resurser begränsade och råvarupriserna höjs i samband med att resurserna håller på att ta slut. LÄS MER