Sökning: "Cloud Security Standards"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Cloud Security Standards.

 1. 1. Fastighetsbranschens framtida utveckling med IoT och plattformar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Filip Suwanphingkha; Jari Lompolo; [2019]
  Nyckelord :Internet of Thing; Cloud Computing; Platforms; Interoperability; Smart Buildings;

  Sammanfattning : Digitalisering och dess möjligheter blir en viktigare del inom fastighetsbranschen. Antalet uppkopplade enheter skapar nya affärsmodeller och analyser för resurseffektivitet och hållbar utveckling men står inför stora utmaningar som säkerhet och interoperabilitet. LÄS MER

 2. 2. Informationssäkerhet vs. Affärsmål : Ett arbete om hur svenska startups hanterar sin informationssäkerhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Gustav Emil Ring Eggers; Petter Olsson; [2017]
  Nyckelord :Startups; information security; information security policy; standards; ISO; cloud services; PuL; GDPR; Startups; informationssäkerhet; styrdokument; informationssäkerhetspolicy; standarder; ISO; molntjänster; PuL; GDPR;

  Sammanfattning : Att bedriva startups i ett informationsbaserat samhälle medför idag flera utmaningar. För att nå framgång måste företagets resurser användas på rätt sätt. LÄS MER

 3. 3. Public Software as a Service a Business-Driven Guidance for Risk Control

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Fumeaux Guillaume; [2017]
  Nyckelord :Cloud computing security; public SaaS security; risk management guidance; risk assessment guidance; business-driven security; risks and measures for public SaaS;

  Sammanfattning : Because cloud computing adoption grows day-by-day, it is essential for theexecutives of a company to be able to rely on a risks management guidanceto fully grasp all the aspects concerning cloud computing security.The concerns of the industry, the security standards, the official guidelines,and the European laws about the security when using cloud serviceshave been analyzed. LÄS MER

 4. 4. Factors limiting adoption of new technology : a study of drawbacks affecting transition from on-premise systems to cloud computing

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

  Författare :THERÉSE KILSTRÖM; [2016]
  Nyckelord :Cloud adoption; cloud computing; drawbacks; security;

  Sammanfattning : Cloud computing has grown from being a business concept to one of the fastest growing segments of modern ICT industry. Cloud computing are addressing many issues emerged by the globalization in terms of the ever faster pace of growth, shorter product life cycles, increased complexity of systems and higher investment needs. LÄS MER

 5. 5. A Study of the Implementation, Maintenance and Continual Improvement of an Information Security Management System

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

  Författare :MIKAELA ÖBERG; [2016]
  Nyckelord :information security management system; cloud computing; awareness; tools;

  Sammanfattning : The high adoption rate of cloud computing technology is changing the strategic, operational and functional aspects of businesses. Though, as cloud computing is seeing massive global investment, the vast concentration of resources and information argues for new sources of vulnerabilities and challenges for the cloud computing adopters. LÄS MER