Sökning: "Cloudburst"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Cloudburst.

 1. 1. The State of Stateful Serverless Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ashmitha Ambastha; [2023]
  Nyckelord :Stateful Serverless Systems; Azure Durable Functions; Apache Flink StateFun; Kalix; Cloudburst; Function-as-a-Service; Serverlösa system utan tillstånd; Azure Durable Functions; Apache Flink StateFun; Kalix; Cloudburst; funktion som tjänst;

  Sammanfattning : Serverless computing and Function-as-a-service are popular paradigms that simplify application development by abstracting the development layer from the underlying infrastructure components. These systems work in a pay-as-you-go model and provide an efficient environment for developers to focus entirely on developing their business logic. LÄS MER

 2. 2. Reconnecting Gävle’s Delta : a post-industrial urban transformation project for Sweden’s coastal landscape

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rachel Murray; [2023]
  Nyckelord :resilience; blue-green infrastructure; nature-based solutions; flooding; brownfield development; post-industrial urban development; landscape architecture; urban planning; climate adaptation; water-sensitive urban design; urban ecology;

  Sammanfattning : This speculative design-led research project addresses the challenges of transforming dilapidated post-industrial brownfield sites into thriving, sustainable, resilient urban neighbourhoods. Tasked with allocating urban growth, municipality planning departments increasingly look towards underused but centrally located industrial sites for future development. LÄS MER

 3. 3. The influence of spatial variations in rain intensity for cloudburst modelling : a case study of the Gävle cloudburst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Fanny Jeppsson Stahl; [2022]
  Nyckelord :Flood modelling; pluvial flooding; spatial variations in rain intensity; design storms; MIKE 21 Flow Model FM; 2D hydraulic modelling; Skyfallsmodellering; pluviala översvämningar; spatiala variationer i regnintensitet; typregn; MIKE 21 Flow Model FM;

  Sammanfattning : With an intensification of heavy rain events in a changing climate and a rapid urbanization the risk for pluvial flooding is increasing in our societies. Pluvial flooding, which is formed when the rainfall rate exceeds the infiltration or drainage rate, can occur rapidly and cause great damages, large economic losses and possibly risk human lives. LÄS MER

 4. 4. Skapandet av en rättvis resilient stad : En studie om Höganäs kommun och skapandet av en rättvis översvämningsresilient stad

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Alba Azemi; Thea Salomonsson; [2022]
  Nyckelord :Cloudburst; Flood Resilience; Resilience; Sustainability; Climate adaptation; Integration; Inclusion; Equality.; Skyfall; Översvämningsresiliens; Resiliens; Hållbarhet; Klimatanpassning; Integration; Inkludering; Jämn utveckling.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka huruvida skapandet av en resilient stad bidrar till en jämn och rättvis utveckling. Med detta som utgångspunkt undersöker vi hur vårt studieobjekt, Höganäs Kommun, arbetar och planerar för att bli översvämningsresilienta, samt vilka åtgärder som kan implementeras för att främja en jämn resilient utveckling. LÄS MER

 5. 5. Dagvattenhantering i Salems kommun – klimatanpassning och resiliens

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Boel Hofset; Jonas Ljunggren; [2022]
  Nyckelord :Stormwater; Cloudburst; Climate change; Precipitation; Nature-based solutions; Dagvatten; Skyfall; Klimatförändringar; Nederbörd; Naturbaserade lösningar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en fallstudie av Salems kommuns klimatanpassning rörande dagvattenhantering. En analys av lågpunkter och rinnvägar vid nederbörd har utförts för att identifiera översvämningsrisker. LÄS MER