Sökning: "Clusteranalysis"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Clusteranalysis.

 1. 1. Krig och blod, eller okända lotsar? : Stormaktstidens Sverige hos Sabaton och Stefan Andersson

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Moa Olsson; [2019]
  Nyckelord :History; music; lyrics; Clusteranalysis; Sabaton; Stefan Andersson;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze and compare lyrics that use and convey the Swedish empirethe Era of Great Power. Through an analytical and comparative study of Stefan Andersson's album Skeppsråttan and Sabaton's album Carolus Rex, the purpose is to elucidate how each artist / group presents the Era of Great Power. LÄS MER

 2. 2. Troll detection : A comparative study in detecting troll farms on Twitter using cluster analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Martin Engelin; Felix De Silva; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to test whether clustering algorithmscan be used to detect troll farms in social networks. Troll farms are profes-sional organizations that spread disinformation online via fake personas. LÄS MER

 3. 3. Drivkrafter & Strategier : En studie av fristående mikroföretag i fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mathilda Larsson; Lovisa Hidesten; [2014]
  Nyckelord :Housing agency; real estate broker; independently business; micro-enterprise; competition; driving force; strategy; survival; Fastighetsförmedling; fastighetsmäklare; fristående företag; mikroföretag; konkurrens; drivkraft; strategi; överlevnad;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår forskning är att söka förståelse för hur fristående mikroföretag överlever påen konkurrensutsatt och snabbt växande bostadsmarknad. Metod: Denna studie bygger på en kvantitativ metod i form av enkäter. Totalt samlades 95 enkäterin, vars svar analyserades med hjälp av SPSS i form av faktor- och klusteranalys. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av biblioteks- och informationsvetenskap i Skandinavien : En bibliometrisk undersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Sara Andersson; Rune Fjelldal; [2013]
  Nyckelord :visualisering; bibliometri; författarcociteringsanalys; bibliografisk koppling; biblioteks- och informationsvetenskap; forskningsfront; forskningsbas;

  Sammanfattning : This paper aims to map and contrast the research front and theresearch base of Library and Information Science (LIS) inScandinavia during 1980-1989 and 2003-2013 from articlespublished in Web of Science.The research questions are:1. How is the research base and research front in LIS inScandinavia between 1980-1989 and 2003-2012 structured?2. LÄS MER