Sökning: "Co-design"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet Co-design.

 1. 1. Implementation of a Deep Learning Inference Accelerator on the FPGA.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Shenbagaraman Ramakrishnan; [2020]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Machine Learning; Deep Learning; Neural Networks; Deep Learning Accelerators; NVDLA; FPGA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, Artificial Intelligence is one of the most important technologies, ubiquitous in our daily lives. Deep Neural Networks (DNN's) have come up as state of art for various machine intelligence applications such as object detection, image classification, face recognition and performs myriad of activities with exceptional prediction accuracy. LÄS MER

 2. 2. Programmable Address Generation Unit for Deep Neural Network Accelerators

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Muhammad Jazib Khan; [2020]
  Nyckelord :Address Generation Unit; Deep Neural Network Accelerators; Very Long Instruction Word; Application Specific Instruction Processor; Hardware-Software Co-design; Adressgenereringsenhet; Deep Neural Network Accelerators; Mycket långt instruktionsord; Applikationsspecifik instruktionsprocessor; Hårdvaruprogramvara Samdesign;

  Sammanfattning : The Convolutional Neural Networks are getting more and more popular due to their applications in revolutionary technologies like Autonomous Driving, Biomedical Imaging, and Natural Language Processing. With this increase in adoption, the complexity of underlying algorithms is also increasing. LÄS MER

 3. 3. Utom synhåll. Utom sinnet - Designinriktad forskning för att motivera till mindre vätskebaserat matsvinn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Viktor Svensson; [2020]
  Nyckelord :Co-design; Forskning genom design; Vätskebaserat matsvinn; Klimatförändring; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Studien utforskar hur produktdesign kan reducera vätskebaserat matsvinn i ensamstående hushåll. Studien innefattar en förstudie och en designprocess uppbyggd efter co-design principer. LÄS MER

 4. 4. Den grafiska designern i kollaboration med användare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ian Harrysson; [2019]
  Nyckelord :Användare; Co-design; Participatory Design; Användarcentrerad design; Grafisk design; Deltagande workshop;

  Sammanfattning : Utformningen av grafiska kommunikationshandlingar grundar sig ofta på en grafisk designers konstnärliga och intuitiva förmåga, vilket skapar litet till inget utrymme för inkludering av användaren i utvecklingen av en designlösning. Samtidigt tar användarcentrerade metoder en allt större plats inom design och designforskning, ett område där grafisk design verkar ligga efter andra designpraktiker. LÄS MER

 5. 5. Exploring a voice user interface to convey information in an e-commerce website

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Christopher Liljestam; [2019]
  Nyckelord :social innovation; co-design; voice user interface; visually impaired; e-commerce; accessibility; interaction design; humanlike; blind navigation;

  Sammanfattning : Screen readers for visually impaired users are poorly optimized for e-commerce websites hence the exclusion of the content. It creates a societal need for accessibility of the content in e-commerce websites for the visually impaired users. LÄS MER