Sökning: "Co-design"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet Co-design.

 1. 1. Kuslig eller gullig? : Barnboksgestaltning av tjuvmjölkande harar ur folktron

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Kristin Walkhed; [2021]
  Nyckelord :Folksagor; Immateriella kulturarv; Karaktärsdesign; Mjölkharar; Co-design;

  Sammanfattning : Problemområdet för den här studien handlar om vilka särmärken eller attribut målgruppen (barn mellan ca 5 - 13) föredrar hos ett magiskt folktroväsen, mjölkhare. Känt från bland annat medeltida kyrkomålningar av Albertus Pictor. Arbetsmetoden har i studien varit bildanalys av ikonologisk karaktär. LÄS MER

 2. 2. Supporting social interaction between mothers : A wearable design proposal

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Michael Waldorff; [2021]
  Nyckelord :tangible interaction; interaction design; HCI; co-design; wearable technology; social connectedness; motherhood; new mothers; social support; social interaction; user-centered design;

  Sammanfattning : This thesis aims to find opportunities to support communication between new mothers to foster a sense of connectedness, during a pandemic where social interactions such as parent groups are unavailable. The project is based on research that shows that new parents have a great need for social support. LÄS MER

 3. 3. Playing with the Possible : Co-Producing the Right to the City from the Bottom-Up

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Tatiana Bodnar; [2021]
  Nyckelord :co-production; possible city; right to the city; participation; play; commons; Lappis;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore possible alternatives to the current neoliberal development by developing, implementing, and analyzing one possible alternative way of framing participation. Working under the name of Fluke, I have co-developed a research project using participatory action research from the bottom-up that creates a more engaging and inclusive urban co-production process using play and games. LÄS MER

 4. 4. Co-design av prototyp på distans i hemmiljö : Deltagarnas upplevelser och interaktion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Erik Adrian Bolinder; [2021]
  Nyckelord :co-design; deltagande design; prototyping; participatory design; distansarbete; hemmiljö; deltagare;

  Sammanfattning : Som studerande på webbutvecklarprogrammar har intresse skapats för co-design och i rådande situation med Covid-19-pandemi, co-designs tillämpning på distans i hemmiljö. Termen co-design förklaras som ett koncept som används av utvecklare där en extern aktör, oftaen representant från den tänkta användargruppen är med i utvecklingsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Participatory design of a 3D-printed furniture concept for learning spaces : A study of large-scale additive manufacturing opportunities and limitations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Herman Lundgren; [2021]
  Nyckelord :large-scale additive manufacturing; furniture development; semiotics; sustainability; co-design; learning environments; design thinking; storskalig additiv tillverkning; möbelformgivning; semiotik; hållbarhet; co-design; läromiljö; design thinking;

  Sammanfattning : Today, learning spaces are stuck in the industrial age with rows of desks and chairs. Differentiated teaching and personalised learning are not effective in traditional learning spaces and should focus on creating future classrooms (Kariippanon, 2017). LÄS MER