Sökning: "Coastal Areas"

Visar resultat 1 - 5 av 351 uppsatser innehållade orden Coastal Areas.

 1. 1. Post-Traumatic Urbanism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Dalia Diary; [2023]
  Nyckelord :Urban planning; City development; post-traumatic urbanism; ruin; rebuild;

  Sammanfattning : Terrorism, conflict, and natural disasters. How can architecture respond to a world at odds with itself?On a daily basis we see tragic news about cities around the world that are undergoing trauma. LÄS MER

 2. 2. Översvämningar i urbana miljöer : och hur de kan motverkas

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Munib Mehović; [2022]
  Nyckelord :flooding; strategies; urban planning; sea level rises; Varberg;

  Sammanfattning : I takt med att miljöförändringar blir ett alltmer påtagligt problem för människan, riskerar urbana områden vid kusten att bli känsligare för extremväder och inte minst för översvämningar. Städer som löper risk för att drabbas av översvämningar måste utveckla strategier för att motverka skador på infrastrukturer och säkerställa allmänhetens trygghet. LÄS MER

 3. 3. WIND POWER MANAGEMENT:RISK ANALYSIS FOR WIND POWER PROJECTS IN NORTH SWEDISH WHITE-TAILED SEA EAGLE HABITATS

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Björn Larsson; [2022]
  Nyckelord :Carrying capacity; density-dependent effect; displacement effect; land use;

  Sammanfattning : By investigating the scope of future wind turbine projects in north Swedish coastal regions and Lapland inland, identification of especially sensitive areas and the effect of wind farm location for the white- tailed sea eagles (WSE) Haliaeetus albicilla at these sites were evaluated. Since the 1980s the WSE the population growth has been stable and intensified in the last two decades, the upgoing trend is evident especially at coastal areas of the Bothnian Sea and Lapland inland, these regions are also considered suitable for wind farm projects. LÄS MER

 4. 4. Longshore Sediment Transport Along the Coast of Ystad Municipality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Isa Berin; Johanna Jacobson Löwdin; [2022]
  Nyckelord :Coastal erosion; sediment dynamics; longshore sediment transport; CERC; shoreline change; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The coast of Ystad municipality has historically been subject to erosion, leading to the loss of recreational areas and near-beach structures, consequently resulting in the implementation of mitigating measures. With the ongoing climate change, erosion is expected to continue. LÄS MER

 5. 5. Characterization of ulvan polysaccharide degrading enzymes from Wenyingzhuangia fucanilytica

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik; Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Erik Apelqvist; [2022]
  Nyckelord :Enzyme; Enzymatic characterization; Recombinant protein producaiton; Protien purification; E. coli; W. fucanilytica; Transformation; Overexpression; Seaweed; Ulvan; Polysaccharides; biotechnology; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to fully characterize the enzyme WFp-105, including bioinformatic analysis, structural modeling, full activity and stability characterization and product determination. As well as for the enzyme WFp-37; optimize protein production in regard to expression strains and cultivation temperature, analyzing the genomic context as well as performing an initial activity detection. LÄS MER