Sökning: "Cochlear implants"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Cochlear implants.

 1. 1. TECKENSPRÅK ELLER TALAT SPRÅK? En litteraturstudie om språkutveckling och val av kommunikationsmedel för barn med cochleaimplantat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jessica Rydz; Caroline Olofsson; Beatrice Holmqvist; [2019-06-14]
  Nyckelord :Cochleaimplantat; Prelingual; Döv; Barn; Språkutveckling; Teckenspråk; Cochlear implants; Deaf; Child; Language development; Sign language;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study was to clarify how the language development in children withcochlear implants is affected by spoken language and different types of signed languageaccording to existing research, and to briefly look into how the CI-teams in Sweden workregarding this matter.Research method: The literature review is based on scientific studies published 2008–2018and found via PubMed, Scopus and Cinahl. LÄS MER

 2. 2. Endeavors toward Novel Cochlear Implants from Stretchable Printed Circuit Board Technology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Mikrosystemteknik

  Författare :Rickard Viik; [2019]
  Nyckelord :novel; cochlear; implant; electrode array; electrode; stretchable; soft; electronics; pdms; polydimethylsiloxane; liquid; alloy; galinstan; hearing aid;

  Sammanfattning : Profound sensorineural hearing loss is at the present time a major worldwide health concern, affecting over 5% of the worlds' population. Through cochlear implants (CI), treatment of sensorineural hearing loss now offers the possibility to restore hearing function through electrical stimulation of auditory nerves. LÄS MER

 3. 3. Ordflödesförmåga och analogiskt resonerande hos barn med cochleaimplantat i jämförelse med normalhörande barn

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Malin Gärskog; Ingrid Hedström; [2018]
  Nyckelord :Cochlear implants; hearing impairment; deafness; phonological word fluency; semantic word fluency; visual analogical reasoning; verbal analogical reasoning; Cochleaimplantat; hörselnedsättning; dövhet; fonologiskt ordflöde; semantiskt ordflöde; visuellt analogiskt resonerande; verbalt analogiskt resonerande;

  Sammanfattning : Ett fåtal tidigare studier har visat att barn med cochleaimplantat (CI) har sämre förmåga till såväl ordflöde som verbalt analogiskt resonerande jämfört med normalhörande barn. Det finns ett förhållande mellan språk och analogiskt resonerande, men förhållandet mellan ordflödesförmåga och förmågan till analogiskt resonerande har inte undersökts tidigare för varken barn med CI eller normalhörande barn, vilket motiverar föreliggande studie. LÄS MER

 4. 4. KOMBINERAD IPSILATERAL ELEKTRISK OCH AKUSTISK STIMULERING AV INNERÖRAT En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Chen Eriksson; Matilda Höglund; [2017-06-28]
  Nyckelord :Cochlear implants; combined electric and acoustic stimlulation; hybrid hearing; residual hearing; hearing loss;

  Sammanfattning : Background:There has previously been a lack of optimal audiological rehabilitation for individuals with severe high-frequency hearing impairment with residual low-frequency hearing. There is now a treatment which combines electric stimulation of the innerear, via a cochlear implant and acoustic stimulation with or without a hearing aid. LÄS MER

 5. 5. Cochleaimplantatets påverkan på musikperception : En systematisk litteraturstudie av kvantitativt inriktade artiklar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Lindeler; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER