Sökning: "Cochlear implants"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Cochlear implants.

 1. 1. Development of Tactile Actuators : Actuators for arm mounted hearing device

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Carl Broström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is a thesis work for a Master of Science in Mechanical Engineering at Karlstad University. More than 8.5 million people in the world are deaf but unable to get cochlear implants. It has been shown that by the use of actuators that stimulate the skin nerves in different patterns, people can learn to feel the sound on their skin. LÄS MER

 2. 2. TECKENSPRÅK ELLER TALAT SPRÅK? En litteraturstudie om språkutveckling och val av kommunikationsmedel för barn med cochleaimplantat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jessica Rydz; Caroline Olofsson; Beatrice Holmqvist; [2019-06-14]
  Nyckelord :Cochleaimplantat; Prelingual; Döv; Barn; Språkutveckling; Teckenspråk; Cochlear implants; Deaf; Child; Language development; Sign language;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study was to clarify how the language development in children withcochlear implants is affected by spoken language and different types of signed languageaccording to existing research, and to briefly look into how the CI-teams in Sweden workregarding this matter.Research method: The literature review is based on scientific studies published 2008–2018and found via PubMed, Scopus and Cinahl. LÄS MER

 3. 3. "Det är skitbra med cochleaimplantat och hörapparater och allt vad det är men det är också skitbra med svenskt teckenspråk" : En kvalitativ studie om personalens uppfattningar kring inkluderingstrategier i svensk teckenspråkig miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Aida Cesko; Ena Bahtanovic; [2019]
  Nyckelord :Swedish sign language; environment; preschool; special school; including; strategies; cochlear implants; deaf; hearing impairment; social; visual; communication; specialpedagogik; barn i behov av stöd; livslångt lärande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to qualitatively point out a variation of perceptions among the including strategies in swedish sign language environments. The environments involve both preschools and special schools, because preschools are the first step of a lifelong learning process that is coherent with schools. LÄS MER

 4. 4. Endeavors toward Novel Cochlear Implants from Stretchable Printed Circuit Board Technology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Mikrosystemteknik

  Författare :Rickard Viik; [2019]
  Nyckelord :novel; cochlear; implant; electrode array; electrode; stretchable; soft; electronics; pdms; polydimethylsiloxane; liquid; alloy; galinstan; hearing aid;

  Sammanfattning : Profound sensorineural hearing loss is at the present time a major worldwide health concern, affecting over 5% of the worlds' population. Through cochlear implants (CI), treatment of sensorineural hearing loss now offers the possibility to restore hearing function through electrical stimulation of auditory nerves. LÄS MER

 5. 5. Ordflödesförmåga och analogiskt resonerande hos barn med cochleaimplantat i jämförelse med normalhörande barn

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Malin Gärskog; Ingrid Hedström; [2018]
  Nyckelord :Cochlear implants; hearing impairment; deafness; phonological word fluency; semantic word fluency; visual analogical reasoning; verbal analogical reasoning; Cochleaimplantat; hörselnedsättning; dövhet; fonologiskt ordflöde; semantiskt ordflöde; visuellt analogiskt resonerande; verbalt analogiskt resonerande;

  Sammanfattning : Ett fåtal tidigare studier har visat att barn med cochleaimplantat (CI) har sämre förmåga till såväl ordflöde som verbalt analogiskt resonerande jämfört med normalhörande barn. Det finns ett förhållande mellan språk och analogiskt resonerande, men förhållandet mellan ordflödesförmåga och förmågan till analogiskt resonerande har inte undersökts tidigare för varken barn med CI eller normalhörande barn, vilket motiverar föreliggande studie. LÄS MER