Sökning: "Code generation"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade orden Code generation.

 1. 1. Generation of Control Logic from Ordinary Speech

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Hamed Haghjo; Elias Vahlberg; [2022]
  Nyckelord :Code generation; generation of code; generation of control logic; natural language processing;

  Sammanfattning : Developments in automatic code generation are evolving remarkably fast, with companies and researchers competing to reach human-level accuracy and capability. Advancements in this field primarily focus on using machine learning models for end-to-end code generation. LÄS MER

 2. 2. Facilitating Corporate Social Innovation in Partnerships : A multiple case study on the origin of corporate social innovation in partnerships

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Christoffer Högbom Brinkmann; Erik Berglund; [2022]
  Nyckelord :Corporate Social Innovation; Partnerships; Social Sustainability; Social Innovation; CSI Origin;

  Sammanfattning : Background: The increase in public awareness and rising social expectations have changed the role businesses have in modern society, as they are expected to deliver both organizational and social value. Despite this, most social engagements have previously been philanthropic, which is argued to only scratch the surface of societal issues. LÄS MER

 3. 3. Barriers and Enablers to Financing Decentralized Solar Energy Systems in Southeast Asia

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Författare :Lukasz Abraszek; Lorenzo Gubbini; Alexander Henn; Jian Wang; [2022]
  Nyckelord :Decentralized Renewable Energy Systems; Solar Energy; Financing; Barriers; Enablers; Southeast Asia;

  Sammanfattning : A global transition to renewable energy is required to address the sustainability challenge and mitigate the socio-ecological consequences of climate change. This thesis explores what factors contribute to slowing down the transition to renewable energy in Southeast Asia. LÄS MER

 4. 4. Modeling of Low-Energy Neutron Scattering in Liquid Hydrogen Using NCrystal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/European Spallation Source ESS AB; Lunds universitet/Kärnfysik

  Författare :Tim Günter; [2022]
  Nyckelord :ESS; European Spallation Source; neutron; scattering; moderator; liquid hydrogen; modeling; ncrystal; njoy; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The European Spallation Source ESS, under construction in Lund, Sweden, aims to produce high-brightness and intensity neutrons for a multitude of experiments upon completion. An efficient production of neutrons requires elaborate understanding of the moderation process which slows the neutrons from relativistic speed to a kinetic energy of meV. LÄS MER

 5. 5. Automatisk generering av PLC-kod med TIA Openness

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Erik Hemberg; Emma Lundin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet har utförts i samarbete med Elektroautomatik, ett företag som specialiserar sig inom automation. En del av företagets arbete består av PLC-programmering i Siemens TIA Portal. Vid uppstart av nya projekt, nyttjar företaget ett skalprojekt innehållande en struktur för PLC[1]programmen. LÄS MER