Sökning: "Coercive measures"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden Coercive measures.

 1. 1. Processuell editionsplikt : Om avvägningen mellan editionsparternas intressen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anders Tegenfeldt; [2020]
  Nyckelord :Edition; editionsplikt; editionsföreläggande; proportionalitetsprincipen;

  Sammanfattning : Under the Swedish regulation on procedural duty of disclosure, it has long been the case that three requirements must be fulfilled in order for the court to be able to issue an order to release a document: the document must be in writing, the counterparty must possess the document and it has to be assumed that the document have significance as evidence. In a recent ruling, the Supreme Court stated that the courts also should weigh the interests of the parties (on one hand, the relevance of the evidence, and, on the other hand, the counterparty’s interest in not disclosing the information). LÄS MER

 2. 2. How do sanctions affect government support in an autocratic setting? : A case study of Iran

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annica Hemberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sanctions are presumed to work on the logic of a cost/benefit analysis, where the actors make concessions in response to induced pressure from the public who demands policy change because of hardened living conditions. The literature regarding sanctions effect on policy change are numerous, but less research has been made on what effects follow in domestic politics when sanctions are lifted. LÄS MER

 3. 3. Starving for Justice? The Compatibility of the United States of America's Unilateral Coercive Measures with the 'Right to Food' in Venezuela

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Colm Daragh Kelly Ryan; [2020]
  Nyckelord :Human Rights Law; Economic Sanctions; Unilateral Sanctions; Unilateral Coercive Measures; Economic Rights; Social Rights; Foreign Policy; Food; Right to Food; USA; United States; Venezuela; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unilateral coercive measures are a foreign policy tool that are thousands of years old and used by states in response to foreign policy concerns. Their use has become more common throughout the 21st Century, and this raises concerns from a human rights perspective. LÄS MER

 4. 4. Hemlig dataavläsning - Ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet, eller en alltför långtgående inskränkning av individens rättigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Grudén; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; hemliga tvångsmedel; hemlig dataavläsning; personlig integritet; effektivitet; effektivitetsbegreppet; brottsbekämpande myndigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning samt att jämföra den med tidigare tvångsmedelslagstiftningar och utvärdera tillämpningen av dem. Detta görs för att få möjlighet att analysera lagens lämplighet och den avvägning som lagen aktualiserar i dess införande och tillämpning, nämligen intresset av en effektiv brottsbekämpning å ena sidan och intresset av den personliga integriteten å andra sidan. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av barnets vilja i verkställighetsmål i teori och praktik - ett område i behov av förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Miller; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; barnets vilja; verkställighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett avgörande om vårdnad, boende och/eller umgänge som inte följts kan verkställas enligt 21 kap. föräldrabalk (FB), förutsatt att det inte är oförenligt med barnets bästa. I sådant fall kan beslutet förenas med tvångsmedel i form av vitesföreläggande eller polishämtning. LÄS MER