Sökning: "Coffee industry"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Coffee industry.

 1. 1. Hållbart företagsansvar inom kaffeindustrin? : Kafékedjan Wayne’s Coffees hållbarhetskommunikation till anställda och kunder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Alva Engström; Sanella Brasneanu; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; coffee industry; CSR; communication; Hållbarhet; kaffeindustri; CSR; kommunikation;

  Sammanfattning : Kaffeindustrin är en stor bidragande faktor till de livshotande miljöproblem jorden genomgår. Sverige är ett av de länder som dricker mest kaffe i världen, därmed undersöker denna studie hur en svensk kafékedja arbetar med CSR inom området kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Kitting performed by a collaborative robot with an anthropomorphic tool

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Marcus Gottschlich; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the fields of automated manufacturing, flexibility has been a long struggle for companies. This factor is profoundly dependable on the demands of the customer in the form of high-quality products, variations, and low-prices, which has a high impact on the manufacturing industry. LÄS MER

 3. 3. Site selection for small retail stores using sustainable and location-driven indicators : Case study: Starbucks coffee shops in Los Angeles

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Vadym Sokol; Kristijan Jordanov; [2020]
  Nyckelord :site selection; business performance; decision-making; location-driven decisions; modeling; small retail stores; sustainability; LEED; GIS; Tapestry segmentation; foot traffic; consumers; GLM; proximities; demographics; Starbucks; ESRI;

  Sammanfattning : Site selection decisions remains a complex yet crucial process for strong business performance. Despite the extensive number of publications in this field, the emergence of new data collection technique, improved location analytics, and changes in consumers’ preferences call for testing of new models and hypothesis. LÄS MER

 4. 4. The importance of CSR in developing the reputation of coffee shop companies in Vietnam

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Thi Thu Hien Tran; Clare Kauma; [2020]
  Nyckelord :Coffee Shop Companies; Corporate Social Responsibility; Company Reputation; Customers; Community; Vietnam;

  Sammanfattning : Background Corporate Social Responsibility (CSR) has been an important concept for decades. Since then, it has gradually become one of the standard business practices. Due to a vast stream of amelioration about the concepts and practices, CSR has grown and expanded its focus to a global scope. LÄS MER

 5. 5. Bakteriell Cellulosa-tillverkning från Melass genom Kombucha-fermentering

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Adina Engström; [2019]
  Nyckelord :Bacterial Cellulose; Molasses; Kombucha;

  Sammanfattning : As the global plastic consumption is increasing, an innovative substitute for petroleum-based product must be developed towards a more sustainable society. Cellulose is the most abundant biopolymer on earth having potential because of its biodegradability and is produced from renewable resources. LÄS MER