Sökning: "Cognition"

Visar resultat 1 - 5 av 492 uppsatser innehållade ordet Cognition.

 1. 1. Facebook in the News. A mixed-method study of how Swedish public service news represent Facebook

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Natalija Sako; [2021-04-06]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; Content analysis; Social media; Global media giants; Political economy; Neoliberalism;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how Swedish public service media represents Facebook; a private, transnational company but also a tool for public service media (PSM) to reach its audience. The first research objective was to find out to what extent and in what way Facebook has been present in two of the biggest news programs in PSM, Rapport and Dagens eko, over the last ten years. LÄS MER

 2. 2. Reparationer i dialog hos personer med lindrig kognitiv svikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ellen Edin Johansson; Julia Holmberg; [2021-02-12]
  Nyckelord :MCI; kommunikation; konversationsanalys; reparationer; map task; MCI; communication; conversation analysis; repairs; map task;

  Sammanfattning : In order to talk and communicate, cognition and memory are required. A common symptom of cognitive impairment is linguistic impairment. In this study, audio files have been transcribed with a transcription tool and analyzed with the aim to identify and compare how people with mild cognitive impairment (MCI) repair trouble in conversations. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan fysisk aktivitet och kognitiv förmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tilda Hellgren; Malin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :cognition; creative thinking; executive function; physical activity; working memory; arbetsminne; exekutiva funktioner; fysisk aktivitet; kognition; kreativt tänkande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera sambandet mellan regelbunden fysisk aktivitet och kognitiv förmåga, i form av arbetsminne, kreativt tänkande och exekutiva funktioner. För att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet och kognitiv förmåga användes en tvärsnittsstudie som metod. LÄS MER

 4. 4. ANIMAL QUALIA AND NON-ANTHROPOCENTRIC NARRATION IN BARBARA GOWDY’S THE WHITE BONE : PROBLEMATIZING NONHUMAN EXPERIENTIALITY THROUGH ENVISIONMENTS IN THE EFL CLASSROOM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Niklas Erlandsson; [2021]
  Nyckelord :Cognition; multimodality; cognitive ecocriticism; synaesthesia; cross-modality; sensorial aesthetics; phenomenology; immersion; animal subjectivity; animal sentience; animal alterity; extended mind theory; social mind; upper secondary school; high school; EFL context.;

  Sammanfattning : This thesis examines nonhuman phenomenological experiences, communication, and sensory perception in Barbara Gowdy’s The White Bone. Drawing on literary and pedagogical theories by Roman Bartosch, Monika Fludernik, Marco Caracciolo, David Herman, and Judith Langer, the thesis argues that Gowdy’s novel employs narrative strategies and devices that involve nonhuman experientiality evoked from sensorial configurations, narration, and textual cognitive and embodied experiences. LÄS MER

 5. 5. En plattform för god omvårdnad : omvårdnadspersonalens erfarenheter av kommunikation med personer med demenssjukdom.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Andreas Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Dementia; Cognition; Communication; Nursing care; Relation; Demenssjukdom; Kognition; Kommunikation; Omvårdnad; Relation;

  Sammanfattning : Demens är ett samlingsbegrepp för flertalet kroniska sjukdomar vilka gemensamt påverkar personens kognitiva funktioner i ett successivt progredierande förlopp. Gemensamt är att personens förmåga att kommunicera påverkas. Demenssjukdomarna medför vidare inverkan på den sjukes livssituation, såväl socialt, psykologiskt som fysiologiskt. LÄS MER