Sökning: "Cognitive Accessibility"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Cognitive Accessibility.

 1. 1. DigiJag: A participatory design of an e-learning and social platform accessible to users with moderate intellectual disabilities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nikolaos Syropoulos; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Digital education provides lifelong learning opportunities and acquisition of new skills and the importance of developing flexible e-learning platforms, taking into account the endusers’ needs and experiences, is high. People with intellectual disabilities are the most likely group to encounter challenges related to school while they are underrepresented in studies in web accessibility and digital education. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighet - ett krav inget alternativ

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Noor Bahu; Pawel Boguslawski; [2020]
  Nyckelord :Tillgänglighet; Inkludering; Funktionsvariation; Social hållbarhet; Användbarhet; Universell utformning; Accessebility; Inclusion; Disability; Social sustainability; Usability; Universal design;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete behandlar tillgänglighetsanpassningar för ökad inkludering på torg i två svenska kommuner i södra Sverige. Jämförelser mellan torgen visar på möjligheter att förbättra tillgänglighetsanpassningarna på torgytorna för att utöka tillgänglighet och inkludering i stadsmiljön. LÄS MER

 3. 3. DigiJag : A participatory design of an e-learning and social platform accessible to users with moderate intellectual disabilities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nikolaos Syropoulos; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Digital education provides lifelong learning opportunities and acquisition of new skills and the importance of developing flexible e-learning platforms, taking into account the end- users’ needs and experiences, is high. People with intellectual disabilities are the most likely group to encounter challenges related to school while they are underrepresented in studies in web accessibility and digital education. LÄS MER

 4. 4. God man i fickan : Involving people with cognitive impairments in participatory design activities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alexander Nordh; [2020]
  Nyckelord :Participatory design; people with disability; cognitive impairments; financial literacy; financial technology; accessibility;

  Sammanfattning : Background: Technology can provide efficient and accessible solutions to manage private economy, taking into account user needs and experiences. People with disability are most likely to encounter challenges related to financial literacy and lack of access to their own money. LÄS MER

 5. 5. Tillgänglighet på allmänna platser för personer med kognitiv funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Patricia Kirkhorn; [2020]
  Nyckelord :universell utformning; design för alla; kognitiv funktionsnedsättning; tillgänglighet; upplevd tillgänglighet; urban design; plan och bygglagen;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar tillgänglighet för personer med kognitiv funktionsnedsättning på allmänna platser utifrån universell utformning och de lagar och rekommendationer kring tillgänglighet som finns, främst Plan- och bygglagen. Utifrån en platsanalys på Bantorget i Lund undersöks och diskuteras tillgänglighet på allmänna platser. LÄS MER