Sökning: "Cognitive Load Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Cognitive Load Theory.

 1. 1. Digital adoption in Entrepreneurship Education in the time of Covid-19 - The impacts and lessons to learn and apply for post-Covid-19. A Mutiple Case Study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sophie Lam; [2021-07-06]
  Nyckelord :Entrepreneurship education EE ; Cognitive Load Theory CLT ; ‘OHWI framework;

  Sammanfattning : Digital adoption has already been a discussion topic among academia for years, but the education industry was still reluctant to try embracing digital to deliver lectures or organize classes, until the disruption caused by Covid-19; the pandemic has undeniably affected a lot of fields, including Entrepreneurship education (EE). For the first time in the academy's history, adopting digital solutions to transit to emergency remote teaching was set up. LÄS MER

 2. 2. Det flippade klassrummet : En studie av hur elever upplever att arbeta utifrån flipped classroom

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Martin Persson; Susanne Granholm; [2021]
  Nyckelord :flipped classroom; cognitive load theory; arbetsminne; pragmatismen; lärplattformar;

  Sammanfattning : Skolan digitaliseras allt mer. Ett sätt att använda de nya digitala verktygen är att ge eleverna möjlighet att förbereda sig inför kommande undervisningspass genom att ge dem tillgång till digitalt material i förväg. Metoden kallas flipped classroom. LÄS MER

 3. 3. Cognitive Load Theory as a Predictor for Citation Count

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Samuel Karl Ramos; [2021]
  Nyckelord :Cognitive Load Theory; Gunning Fog Index; Type-Token Ratio; Dale-Chall Score; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine if the cognitive load that is induced from different degrees of text complexity in scientific abstracts has an influence on how often the study will get cited. While the influence of cognitive load is well documented in research of activities such as attention allocation, decision making and reading comprehension, it is not known whether such effects can also be applied to more complex activities, such as whether a scientific paper will be influential (or not). LÄS MER

 4. 4. Augmented Reality : Alternativ metod för träningsinstruktioner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Timmy Öberg; Smail Mulisic; [2021]
  Nyckelord :Cognitive Load Theory; Augmented Reality; Usability; Training Instructions; Cognitive Load Theory; Förstärkt Verklighet; Användbarhet; Träningsinstruktioner;

  Sammanfattning : Covid-19 har påverkat samhället på flertal olika sätt. Med uppmaningar och råd om social distansering kan sådant som tidigare varit vardagliga aktiviteter bli alltmer svårt att genomföra. LÄS MER

 5. 5. A CROSS-COUNTRY STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF INQUIRY-BASED AND TRADITIONAL DIDACTIC APPROACHES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kadir Isik; [2020-09-10]
  Nyckelord :Inquiry-based approach; traditional didactic approach; science instruction;

  Sammanfattning : Aim : In past decades, teacher practices in science teaching have changed from perceived traditional ways of teaching to more inquiry-based approaches. The driving force behind this change is the assumption of inquiry-based approach being more effective in terms of student science achievement than the traditional didactic approach. LÄS MER