Sökning: "Cognitive Maps"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Cognitive Maps.

 1. 1. Rektorn och det pedagogiska ledarskapet – åländska rektorers föreställningar om sina praktiker

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Peter Holm; [2019]
  Nyckelord :Leadership; Pedagocical Leadership; Social Constructivism; Cognitive Maps; Primary School; Principal; School Development; Ledarskap; Pedagogiskt ledarskap; Socialkonstruktivism; Föreställningskarta; Grundskola; Rektor; Skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några rektorers föreställningar om hur de bedriver sitt pedagogiska ledarskap. I förlängningen hoppas jag också kunna bidra till den generella kunskapsbildningen inom detta, ur ett skolutvecklingsperspektiv, viktiga område. LÄS MER

 2. 2. Smarter geovisualization tools : a user approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Frida Ulfves; [2019]
  Nyckelord :physical geography and ecosystem analysis; geography; geovisualizations; sense of place; user approach; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Geovisualization tools are continuously becoming more complex. These tools can present vivid and highly accurate representations of the real world. Simultaneously, spatial data is becoming incredibly detailed and the possibilities of interacting with the geovisualization tools are plentiful. Geovisualization tools are indeed powerful. LÄS MER

 3. 3. Restitiching the Common Thread : The Potential of Closed Loop Recycling in the Textile and Clothing Industry for Regional and Entrepreneurial Resilience in Northern Portugal

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Roman Isaac; [2018]
  Nyckelord :textile and clothing industry; closed loop recycling; circular economy; regional resilience; entrepreneurial resilience; sustainability; doughnut economics; cognitive mapping; Northern Portugal;

  Sammanfattning : This master’s thesis explores how stakeholders in the textile and clothing industry (TCI) perceive the potential of closed loop recycling (CLR), a circular economy (CE) strategy, for entrepreneurial and regional resilience in Northern Portugal. Since textile and clothing production globally contributes significantly to breaching the planetary boundaries and increases social inequalities, a transition towards sustainable business practices is needed. LÄS MER

 4. 4. An open source web GIS tool for analysis and visualization of elephant GPS telemetry data, alongside environmental and anthropogenic variables

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Patrick Kabatha; [2018]
  Nyckelord :geography; GIS; web GIS; web mapping; open source; wildlife; elephant; ecology; time series; GPS telemetry; Biology and Life Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The movement and distribution of ecologically important herbivores such as elephants are of great significance to conservation biologist seeking to understand the fundamental triggers that influence their mobility and the extent to which these parameters affect how they utilize their immediate and surrounding resources. The recent advancement in animal tracking technology coupled with the availability of moderate to high-resolution satellite data, permits scientists to develop elephant cognitive maps of their adjacent environment, thus offering novel opportunities for research in the fields of wildlife movement ecology and the wider conservation biology. LÄS MER

 5. 5. Hur skulle en navigeringsapplikation kunna uppmuntra till fysisk aktivitet för människor med mild demenssjukdom?

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID; KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Sabina von Essen; Hernik Waardahl; [2018]
  Nyckelord :Navigation; design; dementia; technical aids; physical activity; smartphone; application; Navigering; design; demens; tekniska hjälpmedel; fysisk aktivitet; smartphone; applikation;

  Sammanfattning : I dagens samhälle lever människor ännu längre och med en ökande medellivslängd så blir kognitiva sjukdomar som demens allt vanligare. Utan något botemedel i sikte och med ineffektiva behandlingsmetoder så finns ett stort behov av att förbättra livskvalitén för de drabbade. LÄS MER