Sökning: "Cognitive attitude"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Cognitive attitude.

 1. 1. En analys av elevernas attityder och strategier vid problemlösning i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Christian Svedenkrans; [2019]
  Nyckelord :attitude; secondary school; mathematics; problem solving; thematic analysis; attityd; grundskola; matematik; problemlösning; tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bättre förstå vilka attityder och strategier som framkommernär elever löser matematiska problem samt att pröva om det går att påvisa några sambandmellan elevernas attityd till matematisk problemlösning och deras problemlösningsförmåga.Undersökningen gjordes med hjälp av en kvalitativ studie av fyra elever i slutet av årskurs 8. LÄS MER

 2. 2. Retargeting på Facebook och Instagram : användarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tuva Borup; Viktoria Mohr; Linn Schönbeck; [2019]
  Nyckelord :Individual marketing; Retargeting; Cognitive attitude; Affective attitude; Behavioural attitude; Perceived risc; Social media; Facebook; Instagram; Cookies; Individbaserad marknadsföring; Retargeting; Kognitiv attityd; Affektiv attityd; Beteendeattityd; Risk; Sociala medier; Facebook; Instagram; Cookies;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie för att undersöka attityd gentemot processen för retargeting. Processen sker från att användardata samlas in med hjälp av cookies till att den bearbetas och når ut till konsumenten. Detta sker i form av annonser på sociala medieplattformar som Facebook och Instagram. LÄS MER

 3. 3. Vegans: from radical hippies to inspiring celebrities? : a study on what influences vegetarian’s decision when considering veganism

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anneli Nilsson; [2019]
  Nyckelord :vegan; vegetarian; meat consumption; environmental communication; carnism; discourses; attitudes; cognitive dissonance; norms; perceptions; behavioural change;

  Sammanfattning : Meat consumption has a negative effect on climate change, making it important to increase more sustainable diets, such as veganism. This research has focused on understanding why vegetarians, who are so due to animal rights and climate benefits, have not become vegans. LÄS MER

 4. 4. Är laboratorieodlat kött gött?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ellen Apelqvist; Malin Olsson; [2019019]
  Nyckelord :In vitro kött; Laboratorieodlat kött; Miljöetik; Normer; clean meat; Sverige; Attityder; Inställning;

  Sammanfattning : Studien undersöker människors inställning till att äta laboratorieodlat kött samt hur produktionen i laboratorium påverkar klimatet jämfört med konventionell produktion. Vi vill förstå vilka faktorer som påverkar inställningen till att konsumera laboratorieodlat kött och vad som ligger bakom den. LÄS MER

 5. 5. Self-efficacys’ roll och påverkan vid drogberoende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Robert Fredman; [2019]
  Nyckelord :Self-efficacy; Self-confidence; Patient; Substance abuse; Drug abuse and Drug addiction; Self-efficacy; Self-confedence; Patient; Substance abuse; Drug abuse och Drug addiction;

  Sammanfattning : Bakgrund: Drogberoende patienters upplevda förmåga att hantera sitt drogberoende, antas påverka utfallet av vården. Self-efficacy förmodas spela en framträdande roll, tillsammans med sjuksköterskans förhållningsätt och stöd för denna patientgrupp. LÄS MER