Sökning: "Cognitive attitude"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden Cognitive attitude.

 1. 1. An oasis for students : investigating the potential co-benefits of schoolyard redesign for climate adaptation

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Alice Aimée Schneider; [2020]
  Nyckelord :sustainability science; urban heat island; schoolyard greening; education; youth participation; children; health; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to climate change and the urban heat island effect, urban areas face increasing heat stress, a change that has severe consequences on human health. While the need for climate adaptation is pressing, the impact of climate adaptation projects on other sectors also needs to be carefully examined. LÄS MER

 2. 2. Inkluderande beteenden på arbetsplatsen – Från föreställningar till intention utifrån the Theory of Planned Behavior

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Gustaf Mattisson; Hannah Aurell Hansson; [2020]
  Nyckelord :The Theory of planned behaviour; prosocialt beteende; hövlighet; intention; föreställningar; prosocial behavior; civility; beliefs; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study focused on the quality of interactions based on the goal of promoting a psychologically healthy workplace. Using the Theory of Planned Behavior (TPB) and its constructs, the purpose was to investigate the cognitive conditions that precede inclusive behavior and which of these constructs that are the most important. LÄS MER

 3. 3. Analysis of the EU Countermeasures vis-à-vis Russia’s Information Influence Activities in the Western Balkans

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Zarifa Behbudzade; [2020]
  Nyckelord :EU response; information influence activities; propaganda; disinformation; information warfare; the Western Balkans; constructivism; democratic deterrence theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The European Union is challenged by systematic, well-resourced, and large-scale information influence activities emanating from Russia. Kremlin’s disinformation and propaganda activities discredit the EU reputation, erode Western values, and impede European integration. Russia’s use of information operations traces back to Soviet propaganda. LÄS MER

 4. 4. Do You Dare to Compare? The Effects of Comparative Advertising on Consumer Responses Towards the Advertised and Attacked Brands - A Case Study of Arla Foods and Oatly

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Louise Håkansson; Ebba Norberg; [2020]
  Nyckelord :Comparative Advertising; Market Position; Advertising Value; Malicious Comparative Advertising; Hierarchy of Effects;

  Sammanfattning : In 2014, a long-stretched feud began between dairy company Arla Foods and oat milk company Oatly, and is continuously ongoing. The rivalry between the two companies includes advertising where the companies target one another, in different ways. LÄS MER

 5. 5. Gröna modeannonser som trovärdiga eller inte? : En kvalitativ studie som undersökerkonsumenters tolkningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Carolina Andersson; Saga Bivall; Maria Rudblad; [2020]
  Nyckelord :Sustainable fashion; marketing; green marketing; consumer behaviour; interpretatio; Hållbart mode; marknadsföring; grön marknadsföring; konsumentbeteende; tolkning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med konsumenternas stigande intresse för hållbara modeprodukter har den gröna marknadsföringen från fast fashion-företag ökat. Eftersom det finns uppfattningar om att modeindustrin inte relateras till hållbarhet kan modeföretags försök att nå ut tillkonsumenterna via sin gröna kommunikation uppfattas på ett felaktigt sätt. LÄS MER