Sökning: "Cognitive workload"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Cognitive workload.

 1. 1. BUSSFÖRARES KÖRBETEENDE VID EXPONERING FÖR TRAFIKUTROP En simulatorstudie som undersöker effekten av auditiv störningsinformation

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mattias Söderholm Mullaart; Henrik Nilsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :Arbetsminnesbelastning; bussförare; auditiv sekundäruppgift; kognition; körsimulator; förardistraktion; körbeteende; trafikutrop; radiokommunikation; Informationssystem i fordon;

  Sammanfattning : Bus driving is a complex and cognitively challenging task that places high demands on bus drivers' working memory. Pedestrians, traffic lights, timetables, etcetera, must be kept under surveillance for the safe and timely delivery of the vehicle. LÄS MER

 2. 2. Patientsäkerhet i förhållande till arbetsrelaterad stress för sjuksköterskor : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Agnes Garnegård; Malin Matsson; [2018]
  Nyckelord :Inpatient care; nursing; patient safety; work-related stress; workload.; Arbetsbelastning; arbetsrelaterad stress; omvårdnad; patientsäkerhet; slutenvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är ett världsomfattande problem inom hälso- och sjukvården och kan missgynna sjuksköterskornas prestationsförmåga och omvårdnadsarbete. Det finns en obalans mellan sjuksköterskornas resurser och förväntningar från verksamheten vilket är oroväckande för vårdkvaliteten och patientsäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Representing Three-Dimensional Airspace on a Two-Dimensional screen : Visualizing altitude information on a radar screen for a decreased cognitive load

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lukas Lindahl; [2018]
  Nyckelord :Mental workload; Cognitive load; Fighter controller; Air traffic controller; Visualization; Radar; Intuitiveness;

  Sammanfattning : This study was conducted at the Swedish Defense research agency as an attempt to understand affordances and limitations in visualizing altitude information for fighter controllers. The fighter controllers are subject to large quantities of numerical information from multiple sources simultaneously. LÄS MER

 4. 4. The Effect of Cognitive Workload on Shooting Performance and Quiet Eye Duration

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Grímur Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :quiet eye; quiet eye duration; shooting performance; Stroop task; cognitive workload; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study explored the effect of cognitive workload on shooting performance and quiet eye duration (QED) using a Stroop based handgun-shooting task (Stroop shooting). Furthermore, the difference between the reverse Stroop effect and the traditional Stroop effect when shooting based on the Attentional Control Theory was assessed. LÄS MER

 5. 5. Human error management 4.0 : Augmented Reality Systems as a tool in the quality journey

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :DANIAL ETEMADY QESHMY; JACOB MAKDISI; [2018]
  Nyckelord :human error management; artificial intelligence; human performance; vehicle assembly; augmented reality; smart factory; industry 4.0; human machine interaction; mental workload.; human error management; artificiell intelligens; human performance; fordons montering; augmented reality; smart factory; industry 4.0; människa-maskin interaktion; mental belastning;

  Sammanfattning : The manufacturing industry is shifting, entering a new era with smart and connected devices. The fourth industrial revolution (Industry 4.0) is promising increased growth and productivity by the Smart Factory and within the enabling technologies is Augmented Reality (AR). LÄS MER