Sökning: "Cohens konfliktpyramid"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Cohens konfliktpyramid.

 1. 1. ”Jag kan inte sitta och lösa en konflikt när det är två som är inblandade och 21 tittar på” : En kvalitativ intervjustudie om hur lärare upplever arbetet om konflikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Rahm; Fredrik Lindholm; [2019]
  Nyckelord :pedagogik; grundskollärare; intervjuer; konflikter; konflikthantering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur grundskollärarna erfar arbetet med konflikter samt konflikthantering vid undervisningssituationer. Poängteras bör att konflikterna nödvändigtvis inte behöver starta i en undervisningssituation, utan även kan påbörjas under rast eller utanför skolan. LÄS MER

 2. 2. Rastverksamhet : En studie om förebyggande konflikthantering och konfliktlösning i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Andreas Oueis; [2019]
  Nyckelord :rastverksamhet; konflikthantering; konfliktlösning; lek;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att belysa hur viktigt det är med rastverksamhet på skolor och hur skolor kan använda sig av rastverksamheten till att förebygga konflikter, öka gemenskapen och bidra till ett hälsosammare liv för barnen. Studiens syfte är att få en inblick i fritidslärarnas arbetssätt, få syn på hur rastverksamheten organiseras och fritidslärarnas sätt att arbeta med konflikthantering. LÄS MER

 3. 3. Spadar är till för att grävas med : En kvalitativ studie om konflikthantering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ellicka Mellgren; Karin Ekelund; [2018]
  Nyckelord :Konflikter; konflikthantering; konflikthanteringsstrategier; förskollärare; yngre barn;

  Sammanfattning : Vår studie byggde på kvalitativa intervjuer med förskollärare från två olika pedagogiska inriktningar, Montessoripedagogik och traditionell förskolepedagogik. Syftet var att undersöka hur förskollärare definierar en konflikt samt undersöka vilka olika strategier de säger sig använda för att hjälpa barnen att hantera konflikterna. LÄS MER

 4. 4. Konflikter och konflikthantering i ämnet idrott och hälsa En kvalitativ studie utifrån idrottslärares erfarenheter och upplevelser

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Skola; idrottslärare; elever; konflikter; konflikthantering; undervisni;

  Sammanfattning : Sammanfattning Att fungera i sociala sammanhang kommer inte alltid problemfritt. Våra olikheter som människor kan skapa spänningar som in sin tur orsakar konflikter. Skolmiljön i sig är en plats där många barn och ungdomar med olika bakgrunder, personligheter och värderingar ska fungera ihop. LÄS MER

 5. 5. "Stopp! nu får ni sluta med det här! : Sex förskollärares förhållningssätt till barns konflikter och konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Dilek Temiz Yildiz; [2018]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; Cohens konfliktpyramid; pedagog; förskola;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out the teacher's views and responses to children's conflicts and conflict management. Through my qualitative study with six interviews at two preschools, I have found out how pre-school teachers work with children's conflicts and conflict management. LÄS MER