Sökning: "Coherence"

Visar resultat 1 - 5 av 780 uppsatser innehållade ordet Coherence.

 1. 1. Kvinnans KASAM efter avslutad bröstcancerbehandling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lydia Malmqvist; Matilda Pettersson; [2021-02-26]
  Nyckelord :breast cancer; breast neoplasm; experience; post-treatment; survivorrship care support;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer bland kvinnor. Runt 9 000 kvinnordiagnostiseras med sjukdomen i Sverige varje år. Överlevnaden har ökat de senaste åren.Dock kvarstår symtom och svårigheter för många kvinnor även efter avslutad behandling. LÄS MER

 2. 2. Coherence & Isolation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Marlon Leyman; [2021-02-12]
  Nyckelord :Koherensteorin isolationsproblemet; Coherence Isolation; Coherence; Isolation;

  Sammanfattning : Coherence theories of justification seem to be plagued by a problem of isolation, which says that mere internal coherence within a belief system leaves the system more or less disconnected from reality. Prima facie a system could after all be completely coherent with itself and yet have nothing to do with the world. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av egenvård efter hjärtinfarkt : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Diana Markefors; Ellen Alanen; Fanny Granstrand; [2021]
  Nyckelord :Myocardial infarction; Cardiac rehabilitation; Sense of Coherence; Hjärtinfarkt; Hjärtrehabilitering; Känsla av Sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av en hjärtinfarkt är livsomställande för patienten. Genom livsstilsförändringar kan riskfaktorer elimineras och risk för att återinsjukna reduceras. Genom att patienten är följsam i sin egenvård och deltar i hjärtrehabiliteringsprogram kan risken minska. LÄS MER

 4. 4. Livet efter hjärtstopp : En litteraturöversikt om hur patienters liv påverkas efter att ha överlevt ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nathalie Edenäng; Rebecka Lindahl; [2021]
  Nyckelord :Experience; existential; cardiac arrest; patient; survival; Erfarenhet; existentiell; hjärtstopp; patient; överlevnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Definitionen av plötsligt hjärtstopp är att en person kollapsar till följd av att hjärtat stannar. Vanligaste orsaken till att hjärtstopp inträffar är en bakomliggande hjärtsjukdom. Personen uppfattar ofta inte några symtom och dödligheten är hög men har minskat senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Study of the vibronic mixing in chlorophylls with multidimensional spectroscopy

  L3-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Ignacio Martínez Casasús; [2021]
  Nyckelord :Two-dimensional spectroscopy; Ultrafast spectroscopy; Chlorophyll a; Chlorophylls; Photosynthesis; Light harvesting; Vibronic mixing; Quantum coherence; Chemical physics; Chemistry;

  Sammanfattning : Chlorophylls comprise one of the most important families of molecules for the photosynthetic process. Chlorophyll-like molecules have been classically interpreted under the Gouterman model, being thought to feature two independent transitions, Qy(S1) and Qx(S2). LÄS MER