Sökning: "Cohesion"

Visar resultat 1 - 5 av 695 uppsatser innehållade ordet Cohesion.

 1. 1. Constructing Spaces of Intervention in Gothenburg's Urban Periphery; The production of “vulnerable areas” in the City’s official documents

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Melissa Lennartsson; [2024-01-26]
  Nyckelord :Vulnerable areas; urban policy; place-making; advanced urban marginality; safety security nexus; neoliberalism; Gothenburg;

  Sammanfattning : This study explores the construction of the “vulnerable area” by critically analyzing the assumptions, representations, and discourses that inform official documents targeting such neighborhoods. By conducting a qualitative content analysis on local policy produced in the City of Gothenburg, this thesis finds that such texts – through their imagination of space – produce “vulnerable areas” as spaces of intervention in need of extraordinary treatment. LÄS MER

 2. 2. The Propaganda of Iran and its Proxies : A study on the cross-group cohesion of Iran, Hezbollah and Hamas

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Gustav Christensson; [2024]
  Nyckelord :Iran; Hezbollah; Hamas; Axis of Resistance; social identity theory; Islamist propaganda; content analysis;

  Sammanfattning : Since the Islamic Revolution in 1979 Iran has employed a deliberate and successful strategy centered around the use and support of various proxies, notably Hezbollah and Hamas who are part of the Iranian led Axis of Resistance. There is a vast literature that has studied different aspects of this Iranian proxy dimension, but relatively little research has been conducted on propaganda as a unifying mechanism. LÄS MER

 3. 3. The “Magic Gathering” of Comprehension Devices : A diachronic systemic functional linguistics analysis of MTG game card texts

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Isabella Schiller; [2024]
  Nyckelord :Systemic Functional Linguistics; Magic: The Gathering; keywords; card text; action; process; mood; transitivity; comprehension;

  Sammanfattning : This study investigates the diachronic shift of revised card texts in the tabletop collectible card game ‘Magic: The Gathering’.  The lexicogrammatical patterns found are compared to theories on comprehension and learning, and to the development of the game. LÄS MER

 4. 4. April, april din dumma sill! Vi är public service och kan göra vad vi vill… : en kvalitativ textanalys av utvecklingen av aprilskämt i SVT från 1997 till 2019

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Ebba Wellergård; Johanna Nimvik Stern; [2024]
  Nyckelord :Public service; April fools; National identity; Ethics; Sveriges Television; Swedish public service television; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur aprilskämt i SVT har förändrats mellan 1997 och 2019 och identifiera anledningar till varför förändringar har skett. Analysen är således uppdelad i två avdelningar. LÄS MER

 5. 5. Vad tycker vi om det här grabbar? : en undersökning om vad män tycker när kvinnor mer och mer börjar arbeta på en mansdominerad arbetsplats

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :David Maritz; Tim Vahlberg; [2024]
  Nyckelord :ship; men; women; male dominated; workplace; maritime; fartyg; män; kvinnor; mansdominerat; arbetsplats; maritim;

  Sammanfattning : Detta arbete kommer att undersöka hur män påverkas och känner för att kvinnor börjar etablera sig på en tidigare kraftigt mansdominerad arbetsplats. Syftet är att se om män känner sig obekväma, undertryckta eller på något sätt måste anpassa sig på ett sätt som känns o-familjärt gentemot hur det var förr. LÄS MER