Sökning: "Cold Storage"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden Cold Storage.

 1. 1. Performance assessment in district cooling networks using distributed cold storages : A case study

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Zinar Bilek; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : District cooling is a technology that has been gaining traction lately due to increased demand from the commercial and industrial sectors, especially in dense urban areas such as Stockholm. A literature study found that customers such as hospitals, offices, malls and data centres all depend on both comfort cooling and process cooling. LÄS MER

 2. 2. Stratigraphic and palaeoenvironmental observations in the deposits of a postglacial kettle hole, in the county of Västernorrland

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Genofeva Eva Kourela; [2020]
  Nyckelord :Multiproxy analysis; palaeoenvironment; minerals; peat accumulation; kettle hole; Coleoptera; environmental archaeology;

  Sammanfattning : The increased human impact on the environment and climate after the retreat of the Last Glacial has strengthened its importance in the region of Västernorrland where Mesolithic sites are evident. This study focuses on a multiproxy analysis, where archaeological and natural science methods are combined to test several techniques in a peat sample. LÄS MER

 3. 3. Cooling storage for 5G EDGE data center

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jennifer Johansson; [2020]
  Nyckelord :Energy; Data center; Free cooling; 5G;

  Sammanfattning : Data centers requires a lot of energy due to that data centers count as the buildings also contains servers, cooling equipment, IT-equipment and power equipment. As the cooling solution for many data centers around the world right now, the compressor-based cooling solution counts for around 40% of the total energy consumption. LÄS MER

 4. 4. Gröna tak i nordiskt klimat : Riskanalys av komponenter och system

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Westlén Westlén; Ahmed Sabra; [2020]
  Nyckelord :gröna tak; riskanalys; dränering; takavvattning; fuktspärr; bevattning; takkonstruktion;

  Sammanfattning : Dagens urbanisering är ett växande problem och genom att göra våra städer grönare motverkas problem som uppstår i och med den. Gröna tak blir allt vanligare för det ändamålet och har visat sig ge socio-psykologiska, miljömässiga och ekonomiska fördelar. LÄS MER

 5. 5. Modeling of a stand-alone liquid air energy storage

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Fabian Andersson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this project was to create a model of the stand-alone LAES for use in future work at Siemens Industrial Turbomachinery (SIT). The model was created in IPSEpro with components developed from the software's standard library of power plant components. Required fluid properties were obtained from the Refprop DLL. LÄS MER