Sökning: "Cold climate"

Visar resultat 1 - 5 av 247 uppsatser innehållade orden Cold climate.

 1. 1. Climate Change, Making Poor People Poorer? An assessment of climatic shocks on household income in Bangladesh.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Smith; Dariush Shafiee; [2019-10-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Laken i vänern – Populationsutveckling och potentiella påverkansfaktorer : Jämförande analyser av material från perioden 1973-2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Hannes Byström Mollstedt; [2019]
  Nyckelord :Lake; Vänern; Fisk;

  Sammanfattning : The burbot (Lota lota, Linnaeus 1758) is a benthic and predatory cod-relative that only occurs in fresh- and brackish water around the northern hemisphere. It has long been a common catch in Swedish lakes and rivers, but the species has seen a decline by over 20% since the mid 1980’s. LÄS MER

 3. 3. Gottsunda culturehouse

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Nastaran Ravadgar; [2019]
  Nyckelord :Culturehouse; Gottsunda; Uppsala; Kulturhus;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to design a Culturehouse in Gottsunda Uppsala.The new culturehouse in Gottsunda started from a form bearing function concept. It is situated in the heart of Gottsunda centrum Uppsala regioen, where all the public communications and locals meet. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av system för avisning av vindkraft : Metodframtagning för analys av avisningssystem samt utvärdering utav avisningssystem för vindkraft

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Erik Strandler; [2019]
  Nyckelord :Vindkraft; Avisning; Avisningssytem;

  Sammanfattning : Due to the increase interest of renewable energy throughout Sweden and the world wind power have grown and is now built in places where it wasn’t built before. Wind power turbines are now built in cold climates like northern Sweden and because of that icing problems arise. To deal with this new anti-icing and de-icing system are used. LÄS MER

 5. 5. Skillnaden mellan beräknad och uppmätt energianvändning i två olika kontorshus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Warid Mustafa; Hala Haidar Ghazi; [2019]
  Nyckelord :IDA ICE; Energianvändning; Uppvärmning; Komfortkyla; Fastighetsel; Kontorsbyggnader; BBR; Miljöbyggnad certifiering; Normalårskorrigering; Specifik energianvändning; Energiindexmetoden; Ventilationssystem; Verksamhetsenergi; Värmekapacitet; Köldbryggor; Transmissionsförluster; Energibehov; Värmegenomgångskoefficient;

  Sammanfattning : Idag finns det ett flertal krav och rekommendationer från myndigheter vilka syftar till att reglera och hålla nere energianvändningen i kontorsbyggnader. I Boverkets byggregler, BBR, finns vägledning till hur kraven kan uppfyllas. LÄS MER