Sökning: "Colin"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet Colin.

 1. 1. Mikroplast i dagvatten : problem och möjliga förebyggande åtgärder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Sonny Colin; [2020]
  Nyckelord :Dagvatten; källor; mikroplast; miljön; recipient;

  Sammanfattning : Idag står vi inför ett tämligen nytt miljöproblem och det är mikroplast. Det finns överallt, i vår mat, i vårt dricksvatten och i vår miljö. Kunskapsläget om vilka konsekvenser det har på vår hälsa eller på vår miljö är väldigt liten trots att det belyses alltmer från forskningshåll och media. LÄS MER

 2. 2. IFRS 9:s påverkan på den nordiska aktiemarknaden : En eventstudie på investerarnas reaktion vid bankernas övergång till en ny redovisningsstandard

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Gusten Colin; Marcus Trollsås; Gustav Waxin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. E-Government Development in Swedish Municipalities : An emprical study

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Colin Fransson Lee; Filip Wiklund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digital transformation is having a significant impact on society, with new and innovative technology leading to new practices for organizations. The public sector is one sector that seeks to implement digital transformation to solve issues that are currently impacting this sector. LÄS MER

 4. 4. Quality Prediction in Jet Printing Using Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Daniel Brun; Colin Lawless; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Surface mount   technology   is   widely   used   in   the   manufacturing   of   commercial  electronics, and  the  demands  on  the  machines  increase  as  the  complexity of  the electronics increases and the size of the components decreases. Mycronic is a company that focuses on addressing those demands with their high-technology jet printing and pick-and-place machines. LÄS MER

 5. 5. Att köpa en livsstil : en kvalitativ studie om studenters upplevda konsumtion och medieanvändning

  L1-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Fredrica Mattsson; Pontus Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Influencer; Instagram; modern konsumtion; studenter; smak; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att beskriva och redogöra för hur kvinnliga studenter i Lund upplever sina konsumtionsvanor i relation till den marknadsföring som bedrivs på Instagram år 2019, samt vad som anses vara god smak på Instagram bland urvalsgruppen. Vår uppsats lyfter fram tidigare forskning, tar upp Pierre Bourdieus teori om kapital, smak, habitus, fält och Colin Campbells tankar om hedonistisk konsumtion samt presenterar resultatet utifrån fem djupintervjuer med kvinnliga studenter. LÄS MER