Sökning: "Collaboration"

Visar resultat 1 - 5 av 6710 uppsatser innehållade ordet Collaboration.

 1. 1. Hälsoscheman inom vård och omsorg : Det konfliktfyllda kommunala förändringsarbetet: En kvalitativ studie av schemaförändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Nilsson; Hanna Koivisto; [2022]
  Nyckelord :Health-Schedule; Recovery; SKR; Flexibility; Healthcare Industry; Scheduling; Hälsoschema; Återhämtning; SKR; Flexibilitet; Vårdsektorn; Schemaläggning;

  Sammanfattning : Hälsoscheman är ett relativt nytt fenomen, som hade sitt startskott 2016 i form av ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Kommunal kallat Heltidsresan. Syftet med projektet var att stärka välfärdens kompetens och instifta heltid som norm. LÄS MER

 2. 2. Skolkuratorn och hemmasittaren - En kvalitativ intervjustudie av grundskolans skolkuratorer och deras erfarenheter av att arbeta med hemmasittande elever

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Max Skarpås Torres; Ivan Vuckovic; [2022]
  Nyckelord :school counselor; truancy; interview; neo-institutional theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine experiences among compulsory school counselors in Sweden working with truants ,“hemmasittare” in Swedish. The method chosen for this study was qualitative interviews, seven different school counselors were interviewed. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av emotionell bearbetning efter svåra möten inom prehospital vård

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Julia Klinga; Sadia Hassan; [2022]
  Nyckelord :Emotional; empathy; experience; prehospital care; challenges; Emotionell; empati; erfarenhet; prehospital vård; utmaningar;

  Sammanfattning : Background: Prehospital care is performed by the health care staff outside of hospital settings. In prehospital care, patient situations can be life-threatening, acute or non-urgent with limited time for assessments of the patient. LÄS MER

 4. 4. En riktig förälder utan riktiga förutsättningar - En kvalitativ intervjustudie med familjehemsföräldrar om att stödja barn i umgänge och återförening.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maja Lövdinger; Lovisa Risberg; [2022]
  Nyckelord :Reunification; foster care r ; birth parents; attachment; support; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how foster parents reason in their work to support foster children in their contact and process of reunification with their birth parents. The study was based on semi-structured interviews with six foster parents in Sweden which had at least one completed foster care placement. LÄS MER

 5. 5. Samarbetet mellan svenska som andraspråkslärare och modersmålslärare i elevers språk- och kunskapsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Eilaf Dadoush; Rima Hammour; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER