Sökning: "Collaborative Robot"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Collaborative Robot.

 1. 1. Safety system design in human-robot collaboration : Implementation for a demonstrator case in compliance with ISO/TS 15066

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Carolin Schaffert; [2019]
  Nyckelord :human-robot collaboration; HRC and safety; human-robot interaction and safety;

  Sammanfattning : A close collaboration between humans and robots is one approach to achieve flexible production flows and a high degree of automation at the same time. In human-robot collaboration, both entities work alongside each other in a fenceless, shared environment. LÄS MER

 2. 2. Identifiering av möjliga människa-robot samarbeten i monteringsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Lisa Lexe; Rebecca Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Collaborative robot; robot; HRC; human-robot collaboration; collaboration; HRC task; assembly industry; industry; assembly; industry 4.0; Kollaborativ robot; robot; människa-robot samarbete; kollaborativ; monteringsindustrin; montering; industri 4.0;

  Sammanfattning : Skapat av Högskolan i Skövde och på uppdrag av Elektroautomatik i Skövde har detta projekt genomförts för att identifiera möjliga människa-robot samarbeten i monteringsmiljö. Robotarna som funnits i åtanke för denna form av samarbete är kollaborativa robotar. LÄS MER

 3. 3. Kollaborativa robotar för materialhantering : Implementering på monteringslina

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Pontus Björk; Linda van Lith; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet är utfört vid Högskolan i Skövde i ett samarbete med Volvo Cars. Det undersöktemöjligheterna att implementera kollaborativa robotar för materialhantering på deras lina för denyttre monteringen av motorer. LÄS MER

 4. 4. Maskininlärning som medel för att betygsätta samtal med språklärande syfte mellan robot och människa

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustav Melander; Robin Wänlund; [2019]
  Nyckelord :Furhat; machine learning; RALL; robot; nearest neighbor; text quantification;

  Sammanfattning : Det svenska företaget Furhat Robotics har skapat en robot kallad Furhat vilken är kapabel till att interagera med människor i språkcafé-liknande miljöer. Syftet med den robotledda konversationen är att utveckla deltagarnas språkkunskaper, vilka efter varje konversation får svara på en enkät om vad de tyckte om samtalet med Furhat. LÄS MER

 5. 5. Koncept för materialpresentation till kollaborativ robot

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonathan Sandström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is based on a bachelor’s thesis for mechanical engineers at Umeå University, done during the spring of 2019. The thesis is done at the request of and in cooperation with Sanmina SCI-AB in Örnsköldsvik. LÄS MER