Sökning: "Collaborative Robot"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Collaborative Robot.

 1. 1. Identifiering av möjliga människa-robot samarbeten i monteringsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Lisa Lexe; Rebecca Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Collaborative robot; robot; HRC; human-robot collaboration; collaboration; HRC task; assembly industry; industry; assembly; industry 4.0; Kollaborativ robot; robot; människa-robot samarbete; kollaborativ; monteringsindustrin; montering; industri 4.0;

  Sammanfattning : Skapat av Högskolan i Skövde och på uppdrag av Elektroautomatik i Skövde har detta projekt genomförts för att identifiera möjliga människa-robot samarbeten i monteringsmiljö. Robotarna som funnits i åtanke för denna form av samarbete är kollaborativa robotar. LÄS MER

 2. 2. Koncept för materialpresentation till kollaborativ robot

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonathan Sandström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is based on a bachelor’s thesis for mechanical engineers at Umeå University, done during the spring of 2019. The thesis is done at the request of and in cooperation with Sanmina SCI-AB in Örnsköldsvik. LÄS MER

 3. 3. Från manuella monteringstationer till människa-robot samarbete : Framtagning av en specifikation för HRC

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :My Andersson; Samantha Hovbjer; [2019]
  Nyckelord :Människa-robot; människa-robot samarbete; HRC;

  Sammanfattning : I och med att industri 4.0 är på frammarsch ställs höga krav på företag gällande bland annat kvalitet, flexibilitet samt snabba omställningstider. Examensarbetet skrivs för Högskolan i Skövde och Volvo GTO där fokus ligger på att identifiera möjliga människa-robot samarbeten i en manuell monteringslinje. LÄS MER

 4. 4. Using Motion Capture and Virtual Reality to test the advantages of Human Robot Collaboration

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Francisco Rivera; [2019]
  Nyckelord :Virtual Reality; Human Robot Collaboration; Virtual Ergonomics; Industry 4.0; Motion Capture;

  Sammanfattning : Nowadays Virtual Reality (VR) and Human Robot Collaboration (HRC) are becoming more and more important in Industry as well as science. This investigation studies the applications of these two technologies in the ergonomic field by developing a system able to visualise and present ergonomics evaluation results in real time assembly tasks in a VR Environment, and also, evaluating the advantages of Human Robot Collaboration by studying in Virtual Reality a specific operation carried at Volvo Global Trucks Operation´s factory in Skövde. LÄS MER

 5. 5. Implementation of machine vision on a collaborative robot

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Axel Leidenkrantz; Erik Westbrandt; [2019]
  Nyckelord :Machine vision;

  Sammanfattning : This project is developed with the University of Skövde and Volvo GTO. Purpose of the project is to complement and facilitate the quality insurance when gluing the engine frame. Quality defects in today’s industry is a major concern due to how costly it is to fix them. LÄS MER