Sökning: "Collaborative Robots"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Collaborative Robots.

 1. 1. Lean automation med fokus på kollaborativa robotar : En studie på kollaborativa robotar i den svenska fordonsindustrin ur ett resurseffektivt perspektiv

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ninos Aslan; William Maximurad; [2023]
  Nyckelord :Lean automation; collaborative robots; human-robot collaboration; Swedish automotive industry; resource efficiency; Lean automation; kollaborativa robotar; människa-robot-samarbete; svenska fordonsindustrin; resurseffektivitet;

  Sammanfattning : I flera decennier har företag inom fordonsbranschen arbetat ihärdigt med att öka sin konkurrenskraft genom att automatisera produktionen. En frekvent använd strategi för att öka automationsgraden är att implementera traditionella industrirobotar. LÄS MER

 2. 2. Human-Robot Collaboration i produktionen inom tung industri : En studie om Human-Robot Collaborations säkerhet och dess påverkan på produktionen i tillverkande företag inom tung industri

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Danish Khan; Rame Dawli; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar säkerheten av Human-Robot Collaboration och hur dess implementering kan påverka produktionen inom tung industri, med avseende på aspekter som effektivitet och sociala förhållanden. HRC, innebär ett samspel mellan människan och industrirobotar där robotarna varken är omgivna av stängslar, eller placerade långt ifrån mänskliga operatörer. LÄS MER

 3. 3. Variability Management in Robotic Systems: A Variability-Modelling Language That Implements Variation Points Based On Binding Time and Binding Mode

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JUDE GYIMAH; [2022-02-02]
  Nyckelord :Variability Management; Service Robots; Robotics Software Engineering; Domain-Specific Languages; Feature Reconfiguration;

  Sammanfattning : Technological advancements have led to a growing demand for efficient solutions that minimise risk and maximise efficiency when it comes to performing tasks in nondeterministic environments. In the wake of the current pandemic, humanity has been affected by labor shortages, logistic challenges, unexpected strain on supply systems and product shortages caused by safety regulations and health complications. LÄS MER

 4. 4. The implementation of collaborative robots in production environments : a review of academic literature and industrial applications

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Daniele Marrone; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The evolution of the global market that happened after the second world war has made competition between manufacturing companies much more difficult than before. In contrast to the days of Fordism, where mass production allowed companies to cut costs and have a profit margin through high productivity, flexibility is currently considered the key to surviving the competition and it require new production systems: information management systems and automated production systems that enable the expansion in product variety. LÄS MER

 5. 5. Automatisering av packningsprocess hos Nobel Biocare AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Alean Amouri; Rayan Achhab; [2022]
  Nyckelord :Automation; Industry 4.0; Packaging; Value Stream Mapping; Automatisering; Industri 4.0; Paketering; Värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : Nobel Biocare is an international medical technology company that manufactures dental implants which are used by licensed doctors for patients with dental problems who want to improve their oral health. The company is currently interested in Industry 4.0 and wants to upgrade into smart workshops through digitization and automation. LÄS MER