Sökning: "Collaborative consumption"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Collaborative consumption.

 1. 1. Ungas internet- och kollaborativa konsumtion i Sverige: En jämförelse av vad som predicerar ungas intention till, och deras skattade, konsumtionsbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Andersson; Ida Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Collaborative consumption; consumption behavior; internet consumption; Sweden; youths’; Social Sciences;

  Sammanfattning : Internetkonsumtion med frakt utgör en konsumtionsform som har eskalerat i Sverige. Även om detta konsumtionsbeteende inte är miljövänligt är det samtidigt förankrat med kollaborativ konsumtion. LÄS MER

 2. 2. Kläduthyrning - framtidens textila konsumtionssätt? : En undersökning av möjligheter för prenumerationsbaserad uthyrning av textila friluftsprodukter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amelia Lind; Anneli Hageström; [2019]
  Nyckelord :Clothing rental; subscription; outdoor clothing; collaborative consumption; consumer behavious; collaborative fashion consumption; Kläduthyrning; prenumeration; friluftskläder; kollaborativ konsumtion; konsumentbeetende;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker möjligheter för utveckling av prenumerationsbaserad uthyrning av friluftskläder med utgångspunkt i pilotprojektet lanserat av företag X. Detta genom att besvara om det finns intresse och en potentiell marknad för uthyrning via prenumeration av friluftskläder, vad som krävs av en uthyrningstjänst för att konsumenter ska övergå till att prenumerera på att hyra sina kläder istället för att köpa nya, samt hur ett koncept kan utformas där utbudet upplevs som tillräckligt och personligt för varje kund. LÄS MER

 3. 3. Collaborative consumption for a sustainable future: What gets consumers on-board? : An investigation of the consumers' willingness to adopt PSS and its determinants

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Anna Wessman; [2019]
  Nyckelord :Circular Business Models; CBM; Product Service System; PSS; Willingness to Adopt; Sustainability; Consumer Behavior; Environmental Awareness; Economics;

  Sammanfattning : The Circular Business Model (CBM) is one way to achieve a more sustainable future. Its goal is to reduce the use of natural resources which are becoming more scarce on our planet. The aim of the study is to investigate the consumer behavior and the determinants of the willingness to adopt Product Service System (PSS), one of the models of CBM. LÄS MER

 4. 4. Motivations and Experiences of an Airbnb Host: An Explorative Study in Umeå, Sweden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Sihan Wang; [2019]
  Nyckelord :sharing economy; Airbnb hosts; motivations and experiences; Sweden;

  Sammanfattning : In recent years, a new wave power of sharing economy, or known as collaborative consumption has emerged in accommodation, and tourism marketplaces (Guttentag, 2015). Airbnb is one of the most talked-about among the sharing hospitality companies, which is an online marketplace and a platform connecting worldwide travelers with local hosts somewhere. LÄS MER

 5. 5. Towards a citizen-driven low-carbon energy transition: Exploring the potential for collective investment schemes in community renewable energy in Europe to reduce greenhouse gas emissions

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Cristian Pons-Seres; [2019]
  Nyckelord :community renewable energy; energy transition; collective investment; greenhouse gas emissions; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The European Union’s (EU) ‘market-oriented’ approach to renewable energy development risks undermining the ability of individual citizens to meaningfully contribute to, and benefit from, a decentralised, localised, and decarbonised energy system. In spite of the EU’s ambition to involve local communities for co-driving a low-carbon energy transition, there is no comprehensive analysis uncovering the extent to which citizen participation can meaningfully contribute to decarbonise Europe’s energy system within an increasingly limited timeframe demanding drastic cuts in greenhouse gas (GHG) emissions at an accelerated pace. LÄS MER