Sökning: "Collective Redundancy"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Collective Redundancy.

 1. 1. Arbetsgivarens skyldigheter inför kollektiva uppsägningar i Sverige och England - Implementeringen av direktivet 98/59/EG

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andreas Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Kollektiva uppsägningar; Collective Redundancy; arbetsbrist; Direktiv 98 59 EG; majoritetsorganisation; minoritetsorganisation; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this essay, the employer’s obligations in relation to collective dismissals in Sweden and England are examined. The employer’s obligation to information and consultation grants the employees co-determination in case of collective redundancies. LÄS MER

 2. 2. Kollektivavtalsreglerad turordning - En uppsats om hur turordningsregler skiljer sig i svenska kollektivavtal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Malin Karlsson; Daniella Åberg; [2018]
  Nyckelord :Arbetsbrist; kollektivavtal; turordning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När arbetsbrist uppstår finns det en rad faktorer som påverkar vilken arbetstagare som kommer sägas upp. Enligt lag upprättas en turordningskrets utifrån kollektivavtalsområde och driftsenhet, samt principen om sist-in-först-ut tillämpas. LÄS MER

 3. 3. Turordningsreglerna och dispositiviteten - Hur fungerar dagens lagstiftning om anställningsskydd?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Farnaz Jabbari Motlagh; [2015]
  Nyckelord :Labour law; arbetsrätt; anställningsskydd; turordningsregler; dispositivitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Industrialismens frammarsch och utvecklingen mot vidgad näringsfrihet gav arbetsgivare en stark position på arbetsmarknaden. 1898 gick arbetstagarsidan ihop och bildade Landorganisationen, LO. Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF, bildades kort därefter som motvikt till LO, och därmed skapades större balans mellan arbetsgivare och arbetstagare. LÄS MER

 4. 4. Tjänsteman eller arbetare? - En komplex gränsdragning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jacob Niléhn Larsen; Pontus Karlsson; [2015]
  Nyckelord :WHITE-COLLAR WORKER; KOLLEKTIVAVTALSOMRÅDE LABOR LAW; KOLLEKTIVAVTALSTILLHÖRIGHET; GRÄNSDRAGNING; TJÄNSTEMAN; ARBETARE; ARBETSRÄTT; BLUE-COLLAR WORKER; DELINEATION; COLLECTIVE AGREEMENT AFFILIATION; COLLECTIVE AGREEMENT AREA; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The boundaries between the traditionally separate white- and blue collar collective agreements have been significantly blurred by the technical advancements of the last few decades. Furthermore, employees whom in the past have been categorized as laborers are losing tasks to computerization. LÄS MER

 5. 5. Uppsägningar av funktionshindrade arbetstagare - Om samspelet mellan anställningsskydd och diskrimineringsförbud

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Arbetsrätt; anställningsskydd; diskrimineringsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Regler om anställningsskydd finns i LAS. Centralt är att arbetsgivaren måste ha saklig grund för att säga upp arbetstagare. De skäl som utgör saklig grund delas upp i kategorierna uppsägning av personliga skäl och uppsägning p.g. LÄS MER