Sökning: "Collier"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Collier.

 1. 1. Countdown to Extinction : A comparative case study of ethnically motivated and climate change-induced communal conflict in Nigeria and Bangladesh

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Gustav Niläng; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Seven years ago, Wegenast and Basedau (2014) refurbished the greed and grievance theory made famous by Collier and Hoeffler, and championed an argument that ethnic fractionalization combined with an abundance of natural resources could especially spur internal conflict in a society. Their theory is the inspiration for this thesis which theorizes that climate change-induced decrease of, and subsequent competition for, natural resources and arable land will risk escalating to communal conflict, which is an underrepresented form of plausible conflict in climate change-triggered settings. LÄS MER

 2. 2. Modersmålsundervisning : En kvalitativ studie av sju föräldrars inställningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Cejna Demirsoy; [2020]
  Nyckelord :Modersmålsundervisning; föräldrar;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sju föräldrars inställningar till modersmålsundervisning och syftet är att belysa dessa föräldrars syn på ämnet samt redogöra för bakomliggande orsaker. En kvalitativ forskningsmetod användes för att uppnå studiens syfte, då sju föräldrar intervjuades enskilt i ett skolrum. LÄS MER

 3. 3. Riktlinjer på riktigt? Direktintegration i teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amy Alphonce; Emma Johansson; [2020]
  Nyckelord :classroom perspective; direct immersion; guidelines; newly arrived students; organizational perspective;

  Sammanfattning : This case study aims to explore how the stated guidelines, regarding direct immersed newly arrived students and their subsequent education, are complied with in practice in a school in Sweden. To examine this relation between theory and practice, we have chosen a qualitative approach which consists of semi-structured interviews and participatory observations. LÄS MER

 4. 4. Nilenavtalet från 1959 - en teoriprövande uppsats utifrån Paul Collier och Alexander Wendts teorier med Karl Poppers metod om falsifiering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Gustafsson; Andrea Hambraeus; [2019]
  Nyckelord :Nilen; Wendt; Collier; teoriprövande; 1959-års Nilenavtal; Förenade Arabrepubliken; Sudan; Vattenkonflikt; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet är att, utifrån 1959-års Nilenavtal om vattenfördelning av Nilen, pröva två teorier på konflikten som uppstod efter Nilenavtalet från 1929. De valda teorierna är Paul Collier och Alexander Wendts, som ger olika förklaringar till vad konflikten kan bero på. LÄS MER

 5. 5. Samhällets strukturer: Vad Collier inte såg

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Nilsson; Hanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :Collier; fattigdomsfällan; strukturer; feminism; Nigeria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Paul Colliers forskning kring fattigdom har både hyllats och kritiserats av forskningsvärlden. Hans teori om de fyra fattigdomsfällorna, som presenteras i boken The Bottom Billion (2008), anses ge förklaring till varför en grupp länder har fastnat i fattigdom. LÄS MER