Sökning: "Collier"

Visar resultat 16 - 20 av 21 uppsatser innehållade ordet Collier.

 1. 16. Konsten att klicka rätt : en undersökning av sjukgymnaststudenters användning av Medicinska fakultetsbibliotekets webbplats

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Peter Andersson; Josephine Edh; [2010]
  Nyckelord :Google Analytics; Information Seeking Process; students; webbresurser; bibliotek 2.0; informationskompetens; informationsbeteende; informationssökningsprocess; studenter; ABM; information behaviour; information literacy; digital literacy; Library 2.0; biblioteks- och informationsvetenskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this Master’s thesis is to examine how students studying to become physiotherapists use the library’s website at the Medical Faculty at Lund University. We wanted to investigate whether the students were satisfied or not satisfied with the website’s structure and navigation and we also wanted to know how the students used the website and how well the website responded to the information needs of the students. LÄS MER

 2. 17. Avaricia y agravio. : Motivaciones de la guerrilla colombiana según diferentes puntos de vista.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier

  Författare :Adriana Oskarsson; [2008]
  Nyckelord :Insurgencia; avaricia; agravio; guerrilla; FARC; ELN; Colombia;

  Sammanfattning : Colombia vive un conflicto armado desde hace más de cuarenta años, involucrando grupos guerrilleros, paramilitares y el gobierno. Los grupos armados ilegales están muy involucrados en actividades económicas ilícitas. LÄS MER

 3. 18. Genetisk och etologisk analys av vallningsbeteende hos border collie

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Per Arvelius; [2005]
  Nyckelord :beteende; personlighet; genetik; arvbarhet; avel; selektion; vallhund; vallning;

  Sammanfattning : The ability of a dog to perform some kind of practical work, for example hunting or herding, depends among other things on its behavioural characteristics. In animal breeding it is not always easy though to select for behavioural traits. LÄS MER

 4. 19. Semesterkatastrofen : En uppsats om hur resebolag hanterar kris och katastrof

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annelie Almgren; Pernilla Einerborg Broberg; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrunden till den här uppsatsen är den senaste tidens oroligheter i världen, terrorattacker och naturkatastrofer som tsunamin. Dessa skapar rädsla hos människor och det minskar benägenheten att resa. Det drabbar resebolagen då de på grund av detta förlorar kunder. LÄS MER

 5. 20. Handledning i informationsfärdigheter för vårdämnen på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Christina Friberg; [2002]
  Nyckelord :informationsfärdigheter; gymnasiebibliotekarier; vårdlärare;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to learn more about the strategies used by senior high school librarians and teachers in educating their students' information skills, such as criticism of the information sources. The paper was based upon qualitative interviews with one senior high school librarian and three senior high school teachers. LÄS MER