Sökning: "Collier"

Visar resultat 21 - 21 av 21 uppsatser innehållade ordet Collier.

  1. 21. ...alltså vad menar du egentligen med informationssökning?... : En undersökning av lärarstudenters utbildning i informationssökning och skolbibliotek

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Maria Nielsen; Maria Olofsson; [2002]
    Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

    Sammanfattning : The purpose of this Master's thesis was to examine how and what trainee teachers are being taught about information seeking and school libraries related to problem-based teaching method in compulsory school. The questions at issue were: How have trainee teachers learned about information seeking? How have trainee teachers learned about using school libraries? We also wanted to know which education they have got in information seeking and school libraries. LÄS MER