Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Underscore : En jämförelse av fyra processer

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Collin Oscar; [2021]
  Nyckelord :filmmusik; komposition; film; underscore; musikal;

  Sammanfattning : I detta konstnärliga masterarbete undersöks begreppet underscore i två olika kontexter: filmmusik och musikal. Syftet med detta arbete är att redogöra för och reflektera kring fyra processer när jag skrev underscore till en kortfilm och en musikal. LÄS MER

 2. 2. Leva och arbeta : En kritisk studie av ledarskap i postbyråkratiska organisationer

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Maria Collin; Oscar Alvarsson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I vårt nutida samhälle kan man ana en tendens att den tidigare så tydliga uppdelningen mellan vad som betraktades som arbete respektive fritid håller på att suddas ut. Många människor upplever idag att arbetet får allt större plats i livet och lämnar väldigt lite utrymme kvar för fritid. LÄS MER