Sökning: "Color Management"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Color Management.

 1. 1. FraMe : Design and construction of an automatically framing camera mount

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ANTON GRAHN; ADAM THÅLIN; [2020]
  Nyckelord :Mechatronics; Raspberry Pi; Camera; Infrared; Video tracking; Mekatronik; Raspberry Pi; Kamera; IR; Bildspårning;

  Sammanfattning : The scope of this bachelor’s thesis was to investigate the use of infrared light to track an object in an image. The goal of the report was to build a full-scale prototype of a camera mount to understand what type of setup is ideal for delivering good tracking performance with infrared (IR) light, an IR-camera and a reflector. LÄS MER

 2. 2. Effektivisera materialhanteringen i Volvo CE:s tankmontering

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Osman Ibrahim; [2020]
  Nyckelord :Lean; hydraulic; fuel; tank; Poka Yoke; Volvo; material; cleanliness-control; Lean; hydraul; bränsle; tank; Poka Yoke; Volvo; material; renhetsklassning;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes på Volvo Construction Equipments anläggning i Hallsberg. Projektet utgick på att studera materialhanteringen i tankmonteringen. VCE monterar idag cirka 50 hydraul- och bränsletankar om dagen och har uppemot 20 olika typer av tankar för Volvos hjullastare och ramstyrda dumprar. LÄS MER

 3. 3. Kompakt

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jonna Wester; Oskar Blom; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dammsugare konstrueras och formges idag framförallt för att vara attraktiva i köpögonblicket. Resultatet blir ofta apparater med hög effektförbrukning och dålig verkningsgrad som är svåra att stuva in i städskåpet. LÄS MER

 4. 4. Friluftsplanering i odlingslandskapet : med fokus på besökares upplevelse och djurhållarens perspektiv i Gräsö gårds naturreservat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ingemar Södergren; [2020]
  Nyckelord :friluftsliv; betesmark; konflikt; naturreservat; jordbrukslandskap;

  Sammanfattning : Många av Sveriges naturreservat ligger i jordbrukslandskapet, med natur-, kultur- och upplevelsevärden som är beroende av en aktiv skötsel. Att det finns bra förutsättningar för lantbrukare att driva sin verksamhet i dessa reservat är avgörande för att kunna bevara dess värden. LÄS MER

 5. 5. Tulpaner och krokus för mental återhämtning : en studie om lök- och knölväxters påverkan på restorativa miljöer med Ögårdsparken som referensplats

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecca Jansson; [2020]
  Nyckelord :geofyt; lökväxter; lök- och knölväxter; blomning; färg; biodiversitet; miljöpsykologi; återhämtning; restorativa miljöer;

  Sammanfattning : Miljöpsykologi är ett område inom psykologiforskningen som behandlar interaktionen mellan människa och miljö; hur vi människor påverkas av miljön runt omkring oss, och hur vi påverkar miljön vi vistas i. Restorativa miljöer är platser som på olika vis hjälper oss att återhämta oss från stress eller mental utmattning. LÄS MER