Sökning: "Coma"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Coma.

 1. 1. Omvårdnadsrelaterade komplikationer hos traumatiskt hjärnskadade patienter med olika behandlingsmetod : En journalgranskning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Henrietta Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Traumatic brain injury; Nursing; Intensive care; Care suffering; Adverse events; Traumatisk hjärnskada; Omvårdnad; Intensivvård; Vårdlidande; Vårdskador;

  Sammanfattning : Bakgrund Högt intrakraniellt tryck hos traumatiskt hjärnskadade patienter kan behandlas med traditionell basbehandling, tiopentalsedering eller dekompressiv hemikraniektomi. Metoderna medför risk för komplikationer och svårigheter att utföra omvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Ionospheric model of comet 67P including the effect of solar EUV attenuation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomiUppsala universitet/Institutet för rymdfysik, Uppsalaavdelningen

  Författare :Kilian Hikaru Scheutwinkel; [2018]
  Nyckelord :ionosphere; comet 67P CG; Rosetta;

  Sammanfattning : Comets are the most active around their perigees. The increased outgassing can lead to a coma thick enough to effectively absorb the solar EUV radiation, which engenders a self-shielding comet nucleus and inner layers of the ionosphere. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter av allvarlig hypoglykemi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Karlsson Astrid; Proos Eirik; [2018]
  Nyckelord :allvarlig hypoglykemi; egenvård; omvårdnad; patient-erfarenheter; rädsla; typ 1-diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt socialstyrelsen insjuknar 40 av 100 000 personer i Sverige varje år i typ 1-diabetes. Minst 30 % av alla patienter som behandlas med insulin drabbas någon av allvarlig hypoglykemi. LÄS MER

 4. 4. Vägen till 2.0 : Att hantera en allvarlig hjärnskada

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Malin Blom; [2018]
  Nyckelord :Brain injury; Accident; Traffic accident; Graphic design; Typography; Rehabilitation; Coma; Ranchos Los Amigos; Levels of cognitive functioning; Support for relatives; Own experience; Trial; Hit-and-run; Medical records; Graphic voices; Design activism; Readability; User-centered design; Hjärnskada; Olycka; Trafikolycka; Grafisk formgivning; Design; Typografi; Rehabilitering; Koma; Ranchos Los Amigos; Kognitiva funktionsnivåer; Anhörigstöd; Självupplevt; Rättegång; Smitning; Olovligt avvikande från trafikolycksplats; Journalanteckningars syfte; Grafiska röster; Designaktivism; Läsbarhet; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Mitt masterprojekt är en bok som syftar till att stötta anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada, där jag använder mig själv och min egen rehabilitering efter en smitningsolycka som fallstudie. ... LÄS MER

 5. 5. lowercase t (parting with and for caps lock Moondialed No +***** *****8 [Orbituary]) : Mezzanine 2

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Christofer Degrér; [2018]
  Nyckelord :hobby-schizoanalysis; ambient literature; entanglement; love; outsourcing; accessible accessibilities; immediate immediacies; disappearance; redundancy; art and comedy; original inauthenticity; unoriginal authenticity; hand stuff with your sibling down by the river held hostage by the forest of the woods; metafiction; hybridisation;

  Sammanfattning : When I write I, I also write we (say we also write that we’re momentarily in possession of the possibilities, and as for the possibilities: they have us), as in my hyperbolic twin brother and I, and from that point on (as well as before) in company with the gaps between us. The auto-corrections, the imposed circumstances, the complicities, and some conspirationalist copings within a system with no clearly identifiable nemesis. LÄS MER