Sökning: "Comment section"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Comment section.

 1. 1. Which side are you on? : Kvalitativ idéanalys av Vänsterpartiets valmanifest genom tiderna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Johannes O'Rourke Drevfjäll; [2021]
  Nyckelord :Socialism; Marxism; Feminism; Andrew Heywood; Vänsterpartiet; SSV; Neomarxism;

  Sammanfattning : This essay compares two party programmes with each other, both of the programmes are from the Swedish party Vänsterpartiet. The first program was written in 1917 and the second is the latest form 2018. LÄS MER

 2. 2. Snyft, bortförklaringar & offerkoftor : En kvalitativ textanalys av TV4:s kommentarsfält på Facebook under Paolo Robertos erkännande av sexköp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnéa Magnér; Emelie Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Comment section; Discourse; Participatory journalism; Text analysis; Sex purchase; Kommentarsfält; Diskurs; Deltagarjournalistik; Textanalys; Sexköp;

  Sammanfattning : Den 14 maj 2020 tillbringade Paolo Roberto kvällen i en lägenhet på Östermalm i Stockholm med en kvinna från ett av Europas fattigaste länder och greps på bar gärning i en polisrazzia. Stjärnkocken, skådespelaren och programledaren erkände sig skyldig till sexköp. LÄS MER

 3. 3. I fablernas nät : En översättningsvetenskaplig uppsats om att undertexta nederländsk satir till svenska

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Robin Lindqwister; [2021]
  Nyckelord :Translation; subtitles; satire; humour; Dutch; Swedish; cultural references; Översättning; undertexter; satir; humor; nederländska; svenska; kulturella referenser;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats består av en längre översättning i form av en undertextning från nederländska till svenska, samt en kommentar till översättningen. Källtexten utgörs av inslaget De online fabeltjesfuik (ordagrant ’fabelryssjan’) ur det nederländska satiriska nyhetsprogrammet Zondag met Lubach. LÄS MER

 4. 4. From Shaky Self-Held Cameras toProfessional Camera Teams -A Thematic Analysis of How YouTube Audiences Perceive theProfessionalization of Vlog Production Styles

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nathalia Dalmer; [2021]
  Nyckelord :Audience; authenticity; comment section; parasocial relationships; professionalization; thematic analysis; vlog production styles; YouTube;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to provide insight into how YouTube audiences perceive theprofessionalization of vlog production styles and what happens to the parasocial relationshipbetween viewer and vlogger, especially in relation to authenticity, in relation to this. This is doneby a thematic analysis of comments on Valeria Lipovetsky’s YouTube video “We Need ToTalk”, which serves as a case study. LÄS MER

 5. 5. INFORMATION EXCHANGE IN COMMUNITY QUESTION AND ANSWER SITES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Panagiotis Rafailidis; [2020-11-17]
  Nyckelord :Stack Overflow; Communities of Practice; question; comments; ; information exchange; CQA;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is firstly to explore how the users of Stack Overflow, anonline community-based Question and Answer platform, inquire for informationthrough the formulation of a question, according to the community guidelines.Secondly, to observe the information exchange procedure between the question andthe comment section. LÄS MER