Sökning: "Commercial Real Estate Market"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden Commercial Real Estate Market.

 1. 1. Space-as-a-service: a disruptive concept for the real estate industry?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alice Enström; Andrea Paulsson; [2020]
  Nyckelord :Disruptive innovation; space-as-a-service; digitalization; sharing economy; flexible leases; Disruptiv innovation; yta-som-tjänst; digitalisering; delningsekonomi; flexibla hyresvtal;

  Sammanfattning : The technological development has enabled structural changes in the real estate market and created a growing concept of space-as-a-service. Space-as-a-service has emerged from the concepts of sharing economy, digitalization and servitization to meet the demand for flexible solutions on the commercial real estate market. LÄS MER

 2. 2. Den kommersiella transaktionsprocessen för fastigheter i Sverige : En jämförande analys av transaktionsrådgivarrollen och fastighetsmäklarrollen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emil Lilja Obroucka; [2020]
  Nyckelord :Commercial real estate; Transaction advisory; Realty; Kommersiella fastigheter; transaktionsrådgivning; fastighetsmäkleri;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker och analyserar transaktionsrådgivarrollen genom en jämförelse av transaktionsprocesserna fastighetsmäklaren respektive transaktionsrådgivaren verkar i. För den stora allmänheten är rollen som transaktionsrådgivare tämligen okänd. LÄS MER

 3. 3. Handelns utveckling innebär nya strategier för fastighetsägare

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erik Gustafsson; Erika Twengström; [2020]
  Nyckelord :Real estate owners; retail; e-commerce; strategies; logistics; Fastighetsägare; handel; e-handel; strategier; logistik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes med syftet att analysera hur det ändrade konsumentbeteendet kopplat till den ökade e-handel har påverkat det fysiska handelssegmentet och hur detta har en direkt inverkan på fastighetsägares strategier vad gäller investeringar och ägandebestånd av kommersiella fastigheter. Vidare utreds om detta kommer resultera i att fastighetsägare tvingas ta en större del i leveranskedjan samt hur fastighetsägare bör anpassa sina affärsstrategier för en vidare lönsamhet. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg för förvaltning och förmedling av kommersiella fastigheter : En inblick i fastighetsbranschens digitala resa

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Olsson; Filip Schröder; [2020]
  Nyckelord :Proptech; Real Estate Digitalization; Real Estate; Management; Brokerage; Proptech; Fastighetsdigitalisering; Förvaltning; Förmedling;

  Sammanfattning : Fastighetsbranschen har länge varit en konservativ bransch med låg benägenhet till förändring. Grunden till detta är branschens stabila affärskoncept, att hyra ut kvadratmeter. Fastighetsbolag har levererat goda resultat under många år då marknaden länge präglats av en stabil ekonomisk uppgång. LÄS MER

 5. 5. Hur har fastighetsbolag lyckats anpassa sina investeringar imiljöcertifieringar på en marknad i rörelse : En undersökning av strategier och trender på den kommersiella fastighetsmarknaden med avseende på miljöcertifieringar och dess förändring över tid

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Agnes Karlsson; Robin Claesson; [2020]
  Nyckelord :Enviromental certification; investment-strategy; green building; commercial Real Estate; Miljöcertifieringar; investeringsstrategier; gröna byggnader; kommersiella fastigheter;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har det skett en stor utveckling av strategier och trender gällandemiljöcertifieringar av kommersiella fastigheter. Efter att SGBC (Swedish Green Building Council)etablerades 2009 har företag valt att anpassa sin verksamhet, strategier och miljöpolicy därefter. LÄS MER