Sökning: "Commercial Real Estate"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade orden Commercial Real Estate.

 1. 1. SeamFlex - Ett strategiskt åtgärdsprogram för framtidens flexibla arbetsplats En kvalitativ fallstudie om vilka strategiska åtgärder de kommersiella fastighetsbolagen bör genomföra för att skapa flexibilitet och enkelhet för kommersiella kunder.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Albin Berntsson; Emanuel Sandström; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världen förändras allt snabbare i takt med att teknik och innovativa lösningar utvecklasoch skapar flexibilitet och enkelhet. De kommersiella fastighetsbolagen, som traditionellthar varit relativt konservativa, står nu inför en kommande omställning. LÄS MER

 2. 2. Sveriges handelsutveckling och dess effekter på butikslokaler : Hur fastighetsägare som innehar butikslokaler kan anpassa sina strategier till följd av e-handelns framväxt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Viktor Nellbeck; Filip Christensen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Trade is a big part of Sweden's economy, which creates job opportunities and generates a very large part of the state's tax revenue. Since e-commerce has advanced due to the digitalisation, trading has evolved, and the physical stores have decreased. LÄS MER

 3. 3. Does Property Segment Distribution Affect the Capital Structure of Real Estate Companies? : An Investigative Study of the Operational Risk within Different Property Segments and its Effect on the Debt Ratio in a Company

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sebastian Rose; Daniel Kamali; [2021]
  Nyckelord :Commercial Real Estate; Property segment; Risk; Loan-to-value; Debt ; Trade-off theory; Pecking order theory; Kommersiella fastigheter; Fastighetssegment; Risk; Belåningsgrad; Skuld; Trade-off teori; Pecking order teori;

  Sammanfattning : The real estate sector is a capital-intensive industry, where the combination of debt and equity is used to finance the property investment. Companies tend to increase the loan-to-value ratio, to use financial leverage. LÄS MER

 4. 4. The Business Mode of Cmmercial Education Centers : Factors that Potential Customers Care about and Profitability of a Real Project

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Zijian Dai; [2021]
  Nyckelord :Commercial education centers; questionnaire survey; DCF analysis; kommersiella utbildningscentra; enkätundersökning; DCF-analys;

  Sammanfattning : Commercial education center is a new business mode that has just appeared in Chinese real estate market in recent years. It is directly derived from the business mode of shopping malls. LÄS MER

 5. 5. How Short-term Leasing Can Mitigate Vacancies in Retail Stores : Implementing Short-term Leasing in the Retail Industry

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jesper Öhman; Knut Benson; [2021]
  Nyckelord :Pop-up Store; Short-term Leasing; Property Owners; Commercial Real Estate; Retail; Pop-up butik; Korttidsuthyrning; Fastighetsägare; Kommersiella fastigheter; Detaljhandel;

  Sammanfattning : Retail is changing. E-commerce is increasing its percentage of total sales while physical storesare closing. This affects how real estate companies work with retail spaces to minimizevacancies, and short-term leasing, also called pop-up stores, is one way to do so. Pop-ups haveexisted in different forms for a very long time. LÄS MER