Sökning: "Commitment of mentally ill"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Commitment of mentally ill.

 1. 1. Att bemöta patienter med förvrängd verklighetsuppfattning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Nicklas Blomqvist; Ellen Bergsten; [2020]
  Nyckelord :Communication; Nursing; Psychosis; Reception Interaction; Relationship; Bemötande; Kommunikation; Omvårdnad; Psykos; Relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2018 var psykisk sjukdom den vanligaste anledningen till slutenvård för män och kvinnor i åldrarna 15–44 år. Det som är centralt i en psykossjukdom är att personen som insjuknar tappar sin normala verklighetsuppfattning. LÄS MER

 2. 2. Autonomy through compulsion – ethically defendable or not? : An ethical analysis of involuntary commitment of the mentally ill

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Cecilia Klippmark; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att arbeta med psykiatrisk tvångsvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Lisa Andersson; Johanna Hammarqvist; [2017]
  Nyckelord :Commitment of mentally ill; Involuntary treatment; Nurse; Experience; Psychiatric care; Tvångsvård; Tvångsåtgärder; Sjuksköterska; Upplevelse; Psykiatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård i Sverige ska bedrivas med patientens självbestämmande i fokus. I vissa fall kan patienter inom psykiatrin dock vårdas mot sin vilja. Sjuksköterskor i Sverige ska arbeta för att främja patientens autonomi och delaktighet. Att då använda tvång kan ge upphov till etiska dilemman. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Mattias Wargren; Liza Rejdvik; [2013]
  Nyckelord :tvångsvård; upplevelse; patient; psykiatri;

  Sammanfattning : Tvångsvård inom psykiatrin tillämpas runt om i världen när patienter inte bedöms kunna fatta adekvata beslut om sin egen omvårdnad. Tvångsåtgärder är ett mycket känsligt förfarande där patienten lätt utsätts för övergrepp och kränkningar när åtgärder vidtas utan hans eller hennes medgivande. LÄS MER

 5. 5. Vem ska ta hand om galningen? Ett arbete om påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilie Eriksson; [2011]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; psykiskt störda lagöverträdare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om hur man bör se på straffansvar och påföljder för personer som begår brott under inflytande av en allvarlig psykisk störning är omdebatterade och därtill mycket komplicerad. Intresset av att personer som begår brott möts av en adekvat reaktion på brottet ställs här emot behovet av att tillräckligt beakta gärningsmannens psykiska tillstånd och behov av behandling. LÄS MER