Sökning: "Commodity feminism"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Commodity feminism.

 1. 1. "This one is for the girls who make IT happen" : en studie som undersöker hur femvertising konstruerar myter om en feministisk kvinnlighet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Filippa Jonsson; Petronella Moritz; [2019]
  Nyckelord :Feminism; femvertising; kvinnlighet; konsumtion; commodity; myter; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur sju olika femvertising-reklamer kodar en feministisk kvinnlighet. Femvertising är ett begrepp som beskriver “female empowering advertising” och är reklam vars mål är att stärka kvinnor. Studien använder sig av en semiotisk bildanalys och Roland Barthes mytbegrepp för att analysera materialet. LÄS MER

 2. 2. Feminism i reklam - En kvalitativ publikstudie om kvinnors upplevelse av reklam med feministiska budskap

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rebecka Beslic; [2019]
  Nyckelord :Commodity feminism; femvertising; reklam;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker följande: hur svenska kvinnor i åldern 18–30 uppfattar och förhåller sig till reklam med feministiska budskap jämfört med kvinnor i ålder 40–55, vilken konsumtionskultur de tillhör samt hur de upplever reklam med feministiska budskap, när det gäller att förändra sättet på vilket kvinnor är representerade. Fenomenet exemplifierades med hjälp av tre reklamfilmer vars uttalade syfte är att stärka kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Ofrivilliga offer på sexmarknaden : En diskursanalys av hur prostituerade, prostitution och sexköpare framställs i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Elisabet Nystrand; Hanna Wernbo; [2018]
  Nyckelord :Prostitute; prostitution; sex buyer; newspaper; discourse analysis; Foucault; Prostituerad; prostitution; sexköpare; tidningsartiklar; diskursanalys; Foucault;

  Sammanfattning : Based on newspapers, the aim of this study is to find predominant discourses about prostitutes, prostitution and sex buyers. By using the foucauldian discourse analysis, 18 newspaper articles from 2016 and 2017 have been analyzed. The newspaper articles have been taken from Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter. LÄS MER

 4. 4. Att kliva utanför ramen : Nakenhet, feminism och kritik av tre performanceverk från 1960- och 70-talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Nikolina Höljö; [2018]
  Nyckelord :performance; feminism; Schneemann; EXPORT; Wilke; Griselda Pollock; Helen McDonald; framing; naked; nude; the female nude; semiotics; symbolism; sexuality; identity; body-art; capitalism; essentialism; popular culture; criticism; connotation; denotation;

  Sammanfattning : This essay examines the performance artworks Action Pants: Genital Panic (1969), Interior Scroll (1975) and S.O.S Starification Object Series (1974-82) by artists VALIE EXPORT, Carolee Schneemann and Hannah Wilke. LÄS MER

 5. 5. The Ambivalence of #Femvertising : Exploring the meeting between feminism and advertising through the audience lens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Lisa Dahlbeck Jalakas; [2016]
  Nyckelord :Femvertising; feminist advertising; commodity feminism; Dove; Always; Barbie; Verizon; brand activism; empowerment; audience engagement; ambivalence; political resource; marketing; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores the relationship between feminism and advertising from the individual woman's perspective. In-depth qualitative interviews with fourteen Swedish women have been conducted, in which a number of feminist advertisement videos have been viewed and discussed. LÄS MER