Sökning: "Common ash"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Common ash.

 1. 1. Analysis and Valorization of Bark from Silver Birch, Scots Pine, and Norway Spruce : Compositional analysis of bark from common Swedish trees in forestry, to optimize sustainability procedures and monetary value of bark residue

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Isak Lindbäck; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Silver birch, Scots pine, and Norway spruce are the three most common types of trees in Sweden and make up to 90% of standing volume in Swedish forests (Skogsstyrelsen 2015, 3). With millions of cubic meters of wood being cut down annually, bark and other residues that cannot be used for sawn timber is left over and burnt for energy. LÄS MER

 2. 2. Kyrkogårdar och deras träd på Gotland : i ett föränderligt klimat med fokus på torka och trädsjukdomar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linda Jacobsson; [2022]
  Nyckelord :Kyrkogårdsträd; framtidsklimat; klimatförändringar; naturtyp; miljöstressorer; abiotisk stressfaktor; biotisk stressfaktor; torkstress; patogener; skadedjur;

  Sammanfattning : De pågående klimatförändringarna förväntas att bli mer allvarliga och frekventa, vilket kommer att öka riskerna för träddödlighet runt om i världen. Gotlands framtidsklimat kommer sannolikt att bli torrare och varmare. Dessa förändringar kan i sin tur påverka kyrkogårdsträden. LÄS MER

 3. 3. REMOVAL OF PFAS FROM WASTEWATER THROUGH ADSORPTION AND SORBENT INCINERATION

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Aston Sandblad; [2022]
  Nyckelord :PFAS; Adsorption; Incineration;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances, PFAS, are a manufactured group of chemicals that have been found to be toxic to humans and the environment. Exposure to PFAS may include birth defects for infants as well as an increased risk of cancer. LÄS MER

 4. 4. Hur kan man ersätta traditionellt portlandcement som bindemedel i betong?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Otto Bjerhag; Abdulatif Kassab; [2022]
  Nyckelord :ersättningsmedel; bindemedel; masugnsslagg; flygaska; risskal; silika; klimat; utsläpp; neutral; minskad; tillverkare; företag; betong; cement; koldioxid; co2; vctekv;

  Sammanfattning : Concrete manufacturers claim that using substitute like blast furnace slag, fly ash and silica reduces the climate impact when used as a substitute for cement. Reducing climate emissions is an important topic for companies that currently produce concrete to achieve a sustainable society. LÄS MER

 5. 5. Concrete with low carbon dioxid emissions : Reduced amount of cement with husk ashes

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Elsa Johannessen; Julia Knutsson; [2021]
  Nyckelord :Concrete; Oat husk ash; Rice husk ash; Carbon dioxide emissions; Pozzolanic material; Environmental impact; Reduced amount of cement; Betong; Havreskalaska; Risskalaska; Koldioxidutsläpp; Puzzolana material; Miljöpåverkan; Reducerad cementmängd;

  Sammanfattning : The world is facing a major climate threat where carbon dioxide emissions are in focus. At the same time, society requires new buildings and developed infrastructure. Concrete is one of the most common building materials and 30 billion tonnes are produced annually, which corresponds to about 6 percent of the world's carbon dioxide emissions. LÄS MER